11 jan 2017 06:00

11 jan 2017 06:00

Dåliga utbildningar dyrt för träindustrin

Debatt:

Idag startar Möbelriksdagen i Tibro. Årets tema är kompetensförsörjning. Samtidigt som många ungdomar går arbetslösa har trä- och möbelindustrin stora behov av att anställa nya medarbetare de kommande åren. Kommuner i Skaraborg, och för den delen hela Västra Götalands län, borde därför genast starta upp nya trätekniska yrkesutbildningar i gymnasieskolan och höja kvaliteten i befintliga utbildningar.

Varje år behöver den svenska trä- och möbelindustrin rekrytera i genomsnitt 1 000 nya medarbetare. I dag är siffran dessutom betydligt högre på grund av den nuvarande höga byggtakten. För flertalet företag är det svårt, ibland helt omöjligt, att klara rekryteringen. En viktig förklaring är för få och för dåligt fungerande trätekniska yrkesutbildningar i stora delar av landet.

Konsekvenserna blir naturligtvis allvarliga. Åtskilliga företag med potential att expandera tvingas anställa personer som saknar rätt utbildning eller väljer kanske att avstå från att rekrytera. Det här är utan överdrift en ödesfråga för branschen. Beräkningar som TMF, Trä- och Möbelföretagen, gjort pekar på att branschens årliga kostnader för denna ofrivilliga inbromsning uppgår till åtminstone en halv miljard kronor.

Hur har vi då hamnat i den här situationen? En nedvärderande syn på de praktiska yrkena har lett till en ond cirkel där yrkesutbildningarna har tappat i både kvalitet och status. De har setts som en förvaring av elever utan studiemotivation snarare än en plats för framtida yrkespersoner som bygger Sverige starkt.

För att vända trenden måste respekten för de praktiska yrkesrollerna öka. Fler trätekniska yrkesutbildningar behöver startas, inom hantverks-, tekniska eller industritekniska programmet, i de regioner där trä- och möbelindustrin är livskraftig. Skaraborg har idag endast en träteknisk yrkesutbildning trots att 4 000 människor är sysselsatta i trä- och möbelindustrin i området.

Men det handlar minst lika mycket om kvalitet. Samverkan mellan näringsliv och skola är en grundförutsättning för ett lyckat resultat. Här behöver vi från trä- och möbelbranschen bli bättre på att ta vårt ansvar genom att vara en aktiv samverkanspartner och erbjuda bra praktikplatser.

Ett positivt exempel som kan fungera som inspiration för kommunpolitiker i Skaraborg är Teknikcollege som funnits sedan 2006 och som aktivt backas upp av ledande arbetsgivarorganisationer, bland andra TMF, och fackliga organisationer. Över 3 000 företag från alla delar av Sverige är engagerade i Teknikcollege vilket är ett gott betyg.

TMF ser fram emot att välkomna många nya medarbetare i våra företag i Skaraborg, i Västra Götalands län och runtom i landet. Antar kommunerna utmaningen, att tillsammans med våra medlemsföretag skapa attraktiva utbildningar, så kan vi lova jobb med goda framtidsutsikter till alla nyexaminerade från trätekniska gymnasier. Tillsammans kan vi lösa både arbetslösheten och integrationen – samtidigt som vi bygger ett bättre samhälle.

David Johnsson

vd, Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Henrik Smedmark

kompetensförsörjningsexpert, Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Idag startar Möbelriksdagen i Tibro. Årets tema är kompetensförsörjning. Samtidigt som många ungdomar går arbetslösa har trä- och möbelindustrin stora behov av att anställa nya medarbetare de kommande åren. Kommuner i Skaraborg, och för den delen hela Västra Götalands län, borde därför genast starta upp nya trätekniska yrkesutbildningar i gymnasieskolan och höja kvaliteten i befintliga utbildningar.

Varje år behöver den svenska trä- och möbelindustrin rekrytera i genomsnitt 1 000 nya medarbetare. I dag är siffran dessutom betydligt högre på grund av den nuvarande höga byggtakten. För flertalet företag är det svårt, ibland helt omöjligt, att klara rekryteringen. En viktig förklaring är för få och för dåligt fungerande trätekniska yrkesutbildningar i stora delar av landet.

Konsekvenserna blir naturligtvis allvarliga. Åtskilliga företag med potential att expandera tvingas anställa personer som saknar rätt utbildning eller väljer kanske att avstå från att rekrytera. Det här är utan överdrift en ödesfråga för branschen. Beräkningar som TMF, Trä- och Möbelföretagen, gjort pekar på att branschens årliga kostnader för denna ofrivilliga inbromsning uppgår till åtminstone en halv miljard kronor.

Hur har vi då hamnat i den här situationen? En nedvärderande syn på de praktiska yrkena har lett till en ond cirkel där yrkesutbildningarna har tappat i både kvalitet och status. De har setts som en förvaring av elever utan studiemotivation snarare än en plats för framtida yrkespersoner som bygger Sverige starkt.

För att vända trenden måste respekten för de praktiska yrkesrollerna öka. Fler trätekniska yrkesutbildningar behöver startas, inom hantverks-, tekniska eller industritekniska programmet, i de regioner där trä- och möbelindustrin är livskraftig. Skaraborg har idag endast en träteknisk yrkesutbildning trots att 4 000 människor är sysselsatta i trä- och möbelindustrin i området.

Men det handlar minst lika mycket om kvalitet. Samverkan mellan näringsliv och skola är en grundförutsättning för ett lyckat resultat. Här behöver vi från trä- och möbelbranschen bli bättre på att ta vårt ansvar genom att vara en aktiv samverkanspartner och erbjuda bra praktikplatser.

Ett positivt exempel som kan fungera som inspiration för kommunpolitiker i Skaraborg är Teknikcollege som funnits sedan 2006 och som aktivt backas upp av ledande arbetsgivarorganisationer, bland andra TMF, och fackliga organisationer. Över 3 000 företag från alla delar av Sverige är engagerade i Teknikcollege vilket är ett gott betyg.

TMF ser fram emot att välkomna många nya medarbetare i våra företag i Skaraborg, i Västra Götalands län och runtom i landet. Antar kommunerna utmaningen, att tillsammans med våra medlemsföretag skapa attraktiva utbildningar, så kan vi lova jobb med goda framtidsutsikter till alla nyexaminerade från trätekniska gymnasier. Tillsammans kan vi lösa både arbetslösheten och integrationen – samtidigt som vi bygger ett bättre samhälle.

David Johnsson

vd, Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Henrik Smedmark

kompetensförsörjningsexpert, Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.