11 jan 2017 06:00

11 jan 2017 06:00

Rätt sopstrategi!

AÖS:

Replik till Göte Gunnarsson (SLA 9/1).

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) strävar för att nå miljömålen och det är glädjande att insändarskribenten bidrar med en positiv inställning till sopsortering. AÖS har ett stort antal abonnemangstyper med olika behållare, storlekar och tömningsintervaller för att så långt som möjligt tillgodose kundernas behov. Våra fossilfria fordon anpassas fortlöpande till den förändring mot mer och bättre källsortering som miljömålen innebär. Fossilfria drivmedel och flerfacksfordon är viktiga delar av en klimatsmart sophämtning. Lika viktigt är optimerade transporter vilket är bakgrunden till vårt samarbete med Högskolan i Skövde.

Beträffande optisk sortering beslutade Lidköpings kommun nyligen att kasta de långt gångna planerna på skräphögen. Optisk sortering ansågs medföra alltför höga kostnader och dessutom gå på tvärs mot EU:s krav på minskad användning av plastpåsar. Som bekant är det inte möjligt att använda papperspåsar vid optiskt sortering. Systemet har också en lägre sorteringskvalité än den bruna tunnan som används inom AÖS och av de flesta kommuner med sortering av matavfall. Mindre avfall med mer och bättre sortering är rätt strategi för våra sopor. Oavsett system kan det bara åstadkommas om vi alla delar insändarskribentens positiva inställning.

Lars Persson

förbundschef, Avfallshantering Östra Skaraborg

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) strävar för att nå miljömålen och det är glädjande att insändarskribenten bidrar med en positiv inställning till sopsortering. AÖS har ett stort antal abonnemangstyper med olika behållare, storlekar och tömningsintervaller för att så långt som möjligt tillgodose kundernas behov. Våra fossilfria fordon anpassas fortlöpande till den förändring mot mer och bättre källsortering som miljömålen innebär. Fossilfria drivmedel och flerfacksfordon är viktiga delar av en klimatsmart sophämtning. Lika viktigt är optimerade transporter vilket är bakgrunden till vårt samarbete med Högskolan i Skövde.

Beträffande optisk sortering beslutade Lidköpings kommun nyligen att kasta de långt gångna planerna på skräphögen. Optisk sortering ansågs medföra alltför höga kostnader och dessutom gå på tvärs mot EU:s krav på minskad användning av plastpåsar. Som bekant är det inte möjligt att använda papperspåsar vid optiskt sortering. Systemet har också en lägre sorteringskvalité än den bruna tunnan som används inom AÖS och av de flesta kommuner med sortering av matavfall. Mindre avfall med mer och bättre sortering är rätt strategi för våra sopor. Oavsett system kan det bara åstadkommas om vi alla delar insändarskribentens positiva inställning.

Lars Persson

förbundschef, Avfallshantering Östra Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.