11 jan 2017 06:00

11 jan 2017 06:00

Viktigt uppdrag för rent vatten

Avgifter:

Svar på öppet brev till Mös om avlopp på landsbygden (SLA 7/1).

I miljönämndens uppdrag ingår bland annat att ha koll på var alla avloppsanläggningar på landsbygden finns. Vi ska också kontrollera att de faktiskt fungerar och renar hushållens avloppsvatten på ett sätt som är godtagbart enligt miljöbalkens krav.

Det finns lite mer än 13 000 små (enskilda) avlopp i miljönämndens område: kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro. Drygt hälften av dessa anläggningar uppfyller inte miljökraven. De utgör en betydande källa till övergödningen av våra sjöar, hav och vattendrag. De riskerar också att förorena dricksvatten och badvatten.

Under 2017 kommer vi därför att börja kontrollera minireningsverk, biologiska reningsverk, fosforfällor och Biorock (markbädd på burk). Detta är sådana reningsanläggningar som man får hem som en burk med något renande material i. De tar liten plats och är lätta att montera, samtidigt som de kräver en del skötsel från fastighetsägarens sida för att fungera på ett bra sätt.

Vi har nu skickat ut ett informationsbrev till de berörda fastighetsägarna om att vårt tillsynsprojekt ska pågå under flera år. Detta innebär att några fastighetsägare kommer att få besök i år och andra får besök ett annat år. Brevet är också en påminnelse om att du som fastighetsägare enligt miljöbalken ansvarar för att anläggningen verkligen renar avloppsvattnet. Du ska ha en fungerande egenkontroll och någon typ av serviceavtal med någon som kan hjälpa dig med anläggningen. Syftet med brevet är att ge dig möjlighet att förbereda dig inför vårt besök.

Varför måste man betala för det jobb som vi gör?

Sveriges riksdag har sedan länge bestämt att verksamheter och anläggningar som behöver miljötillsyn också ska betala för arbetet. Lagstiftningen är tydlig: skattemedel från kommuninvånarna ska inte användas till detta.

Miljönämnden har kommit fram till att vårt timpris för närvarande behöver vara 955 kronor för att täcka våra kostnader. Det är ett timpris som är jämförbart med andra kommuner i landet.

Vad betalar man för?

Du betalar en avgift för den tid det tar att kontrollera din verksamhet, det vill säga allt från förberedelse och besök till att skriva rapporter och beslut. Det är alltså inte någon hyra för att använda anläggningen. Det enklaste är att jämföra med bilprovningen. Du får betala för att en sakkunnig organisation kontrollerar att något som du äger fungerar som det ska.

Miljösamverkan arbetar hela tiden på att effektivisera tillsynen för att vi ska vara den myndighet vi själva vill möta.

En anledning till att miljönämnden kontrollerar avloppsanläggningarna är att vi värnar om livet på landsbygden. En förutsättning för det är tillgången till rent vatten.

Ulf Eriksson

ordförande i Miljönämnden östra Skaraborg

Svar på öppet brev till Mös om avlopp på landsbygden (SLA 7/1).

I miljönämndens uppdrag ingår bland annat att ha koll på var alla avloppsanläggningar på landsbygden finns. Vi ska också kontrollera att de faktiskt fungerar och renar hushållens avloppsvatten på ett sätt som är godtagbart enligt miljöbalkens krav.

Det finns lite mer än 13 000 små (enskilda) avlopp i miljönämndens område: kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro. Drygt hälften av dessa anläggningar uppfyller inte miljökraven. De utgör en betydande källa till övergödningen av våra sjöar, hav och vattendrag. De riskerar också att förorena dricksvatten och badvatten.

Under 2017 kommer vi därför att börja kontrollera minireningsverk, biologiska reningsverk, fosforfällor och Biorock (markbädd på burk). Detta är sådana reningsanläggningar som man får hem som en burk med något renande material i. De tar liten plats och är lätta att montera, samtidigt som de kräver en del skötsel från fastighetsägarens sida för att fungera på ett bra sätt.

Vi har nu skickat ut ett informationsbrev till de berörda fastighetsägarna om att vårt tillsynsprojekt ska pågå under flera år. Detta innebär att några fastighetsägare kommer att få besök i år och andra får besök ett annat år. Brevet är också en påminnelse om att du som fastighetsägare enligt miljöbalken ansvarar för att anläggningen verkligen renar avloppsvattnet. Du ska ha en fungerande egenkontroll och någon typ av serviceavtal med någon som kan hjälpa dig med anläggningen. Syftet med brevet är att ge dig möjlighet att förbereda dig inför vårt besök.

Varför måste man betala för det jobb som vi gör?

Sveriges riksdag har sedan länge bestämt att verksamheter och anläggningar som behöver miljötillsyn också ska betala för arbetet. Lagstiftningen är tydlig: skattemedel från kommuninvånarna ska inte användas till detta.

Miljönämnden har kommit fram till att vårt timpris för närvarande behöver vara 955 kronor för att täcka våra kostnader. Det är ett timpris som är jämförbart med andra kommuner i landet.

Vad betalar man för?

Du betalar en avgift för den tid det tar att kontrollera din verksamhet, det vill säga allt från förberedelse och besök till att skriva rapporter och beslut. Det är alltså inte någon hyra för att använda anläggningen. Det enklaste är att jämföra med bilprovningen. Du får betala för att en sakkunnig organisation kontrollerar att något som du äger fungerar som det ska.

Miljösamverkan arbetar hela tiden på att effektivisera tillsynen för att vi ska vara den myndighet vi själva vill möta.

En anledning till att miljönämnden kontrollerar avloppsanläggningarna är att vi värnar om livet på landsbygden. En förutsättning för det är tillgången till rent vatten.

Ulf Eriksson

ordförande i Miljönämnden östra Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.