12 jan 2017 06:00

12 jan 2017 06:00

Smaklöst att sponsra privat ägande

Billingehus:

Snart väntas ett beslutsfattande angående affärsuppgörelsen med privata aktörer på Billingehus. Det vore oerhört smaklöst av Skövde kommun att sponsra det privata ägandet av hotellet om det nu för Katarina Jonssons vidkommande blir ett positivt beslut, men de moraliska och rättvisa normerna har sannolikt förslösats genom att Skövde flygplats under alla år sponsrats av oss skattebetalare till förmån för det privata näringslivet men inte givit någonting tillbaka till skattebetalarna.

Det är i alla fall bra att sossarna inser det osmakliga och orättvisa i den affärsuppgörelsen och avser rösta nej. Dessutom har förvaltningsrätten ännu inte fattat något beslut om huruvida kommunen har rätt eller inte att ta skattebetalarnas pengar och lägga dem direkt i privata företagsfickor och därför förefaller rutinerna att gå till ett sådant viktigt beslut väldigt märkligt och ogenomtänkt.

Kent Rohdin

Det är i alla fall bra att sossarna inser det osmakliga och orättvisa i den affärsuppgörelsen och avser rösta nej. Dessutom har förvaltningsrätten ännu inte fattat något beslut om huruvida kommunen har rätt eller inte att ta skattebetalarnas pengar och lägga dem direkt i privata företagsfickor och därför förefaller rutinerna att gå till ett sådant viktigt beslut väldigt märkligt och ogenomtänkt.

Kent Rohdin

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.