06 feb 2017 06:00

06 feb 2017 06:00

Stoppa licensjakten av varg

Jakt

I Sverige befinner sig vargarna i ett allvarligt läge. 2015–2016 fanns 340 vargar vilket är färre vargar än föregående år (Naturvårdsverket). Många håller nog med mig om att bibehålla en livskraftig vargstam.

Vargen är också fridlyst i Sverige. Ändå skjuts vargar varje år i licensjakt, vilket är mycket problematiskt. Jägarnas argument är ofta att skydda fåren. När får blir rivna eller dödade beviljas ofta licensjakt på vargarna i området. Tyvärr är vargen ofta oskyldig till rivandet och dödandet. Många gånger är det istället tamhundar som river och dödar får! (Sveriges lantbruksuniversitets Viltskadecentrum och Sveriges radio). Men ändå säger ingen: Skydda fåren – döda tamhundar!

Ett annat argument för vargjakt är att vargar dödar älgar vilket är sant. Men även jägare jagar älgar då i syfte att hålla älgstammen nere. Det går inte ihop. Varför ska vi då skjuta vargen om den hjälper oss att hålla älgstammen nere?

I vargjakten skadeskjuts vargar, vargarna stressas och vargarna förlorar sina familjemedlemmar. En vargindivid kan bli ensam kvar i sin flock och nyfödda valpar kan lämnas att svälta ihjäl då vargvalpar börjar jaga först vid cirka nio månaders ålder med hjälp av sin flock (Djurens Rätt, Naturvårdsverket).

Kämpande aktivister för människors eller djurs rättigheter blir ofta påminda: Håll er till lagen! Det håller jag med om är viktigt. Men varför jägarna inte ska hålla sig till lagen förstår jag inte. Flera kammarrättsdomar säger: Licensjakt på varg är olaglig då vargen är fridlyst. EU-kommissionen har också kritiserat vargjakten då vargar är fridlysta i EU.

På grund av anledningarna ovan tycker jag att Sverige ska stoppa licensjakten av varg.

Karin Elfwing

kontaktperson för Djurens Rätt

I Sverige befinner sig vargarna i ett allvarligt läge. 2015–2016 fanns 340 vargar vilket är färre vargar än föregående år (Naturvårdsverket). Många håller nog med mig om att bibehålla en livskraftig vargstam.

Vargen är också fridlyst i Sverige. Ändå skjuts vargar varje år i licensjakt, vilket är mycket problematiskt. Jägarnas argument är ofta att skydda fåren. När får blir rivna eller dödade beviljas ofta licensjakt på vargarna i området. Tyvärr är vargen ofta oskyldig till rivandet och dödandet. Många gånger är det istället tamhundar som river och dödar får! (Sveriges lantbruksuniversitets Viltskadecentrum och Sveriges radio). Men ändå säger ingen: Skydda fåren – döda tamhundar!

Ett annat argument för vargjakt är att vargar dödar älgar vilket är sant. Men även jägare jagar älgar då i syfte att hålla älgstammen nere. Det går inte ihop. Varför ska vi då skjuta vargen om den hjälper oss att hålla älgstammen nere?

I vargjakten skadeskjuts vargar, vargarna stressas och vargarna förlorar sina familjemedlemmar. En vargindivid kan bli ensam kvar i sin flock och nyfödda valpar kan lämnas att svälta ihjäl då vargvalpar börjar jaga först vid cirka nio månaders ålder med hjälp av sin flock (Djurens Rätt, Naturvårdsverket).

Kämpande aktivister för människors eller djurs rättigheter blir ofta påminda: Håll er till lagen! Det håller jag med om är viktigt. Men varför jägarna inte ska hålla sig till lagen förstår jag inte. Flera kammarrättsdomar säger: Licensjakt på varg är olaglig då vargen är fridlyst. EU-kommissionen har också kritiserat vargjakten då vargar är fridlysta i EU.

På grund av anledningarna ovan tycker jag att Sverige ska stoppa licensjakten av varg.

Karin Elfwing

kontaktperson för Djurens Rätt

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.