16 feb 2017 06:00

16 feb 2017 06:00

Vem blir först i Skaraborg?

Debatt:

Att bygga flerbostadshus i trä har fått ett riktigt lyft de senaste åren. Denna byggteknik är såväl mer miljövänlig som snabbare än den traditionella cementbaserade tekniken. Träbyggnation ger dessutom fler arbeten utanför storstadsområdena. Detta är både bra för arbetsmarknaden i överhettade storstadsområden som för arbetsmarknaden på landsbygd.

I allt fler kommuner tar man nu fram en träbyggnadsstrategi. Vilken kommun blir först i Skaraborg med detta?

Industriellt träbyggande innebär att en stor del av bostadsproduktionen sker inne i en industri anpassad för ändamålet. Arbetet kan effektiviseras så att byggtiden minskar med minst 50 procent jämfört med platsbyggda hus. Detta medför även att störningar i trafik och närområde där huset ska stå minskar med 90 procent, eftersom huset levereras färdigt i moduler och enbart monteras på plats.

Industriellt träbyggande innebär en smart, rationell och kvalitetssäker byggproduktion som leder till lägre byggkostnader, färre fel och skador samt minskar störningar i trafik och kringmiljö. Genom att effektivisera byggtiden sjunker även på sikt produktionskostnaden som kan ge billigare bostäder.

Vilka mer fördelar finns?

• korta byggtider och lägre kostnader ökar möjligheten att producera fler bostäder på kortare tid

• hus med stommar av trä fungerar som kollager, och ger även mycket mindre utsläpp av koldioxid under byggprocessen än hus med betongstommar

• trä är ett förnyelsebart material, medan det vanligaste byggmaterialet betong, är en ändlig resurs.

• tillväxten i de svenska skogarna är större än den avverkning som görs och det tar bara några minuter för skogen att producera material tillräckligt för ett flervåningshus i trä

• produktionen är inte beroende av var bostäderna ska uppföras, industrierna kan läggas i de bygder där skogen och arbetskraften finns, exempelvis Skaraborg

• arbetsmiljön kan förbättras avsevärt

Skogsnäringen är sedan länge en ekonomisk ryggrad i vår samhällsekonomi och är en central bärare av sysselsättning och välfärdsutbud i stora delar av landet. Sverige är ett av världens största länder vad avser export av trävaror. Därför borde det vara en självklarhet att vi intar en ledande position internationellt när det gäller den snabba utvecklingen inom klimatsmart träbyggande.

Frågan kvarstår: Vilken kommun i Skaraborg blir först med att ta fram en träbyggnadsstrategi?

Patrik Björck (S)

riksdagsledamot, Skaraborg

Claes Schoultz

ordförande, GS-Facket Avd 7 Skaraborg

Att bygga flerbostadshus i trä har fått ett riktigt lyft de senaste åren. Denna byggteknik är såväl mer miljövänlig som snabbare än den traditionella cementbaserade tekniken. Träbyggnation ger dessutom fler arbeten utanför storstadsområdena. Detta är både bra för arbetsmarknaden i överhettade storstadsområden som för arbetsmarknaden på landsbygd.

I allt fler kommuner tar man nu fram en träbyggnadsstrategi. Vilken kommun blir först i Skaraborg med detta?

Industriellt träbyggande innebär att en stor del av bostadsproduktionen sker inne i en industri anpassad för ändamålet. Arbetet kan effektiviseras så att byggtiden minskar med minst 50 procent jämfört med platsbyggda hus. Detta medför även att störningar i trafik och närområde där huset ska stå minskar med 90 procent, eftersom huset levereras färdigt i moduler och enbart monteras på plats.

Industriellt träbyggande innebär en smart, rationell och kvalitetssäker byggproduktion som leder till lägre byggkostnader, färre fel och skador samt minskar störningar i trafik och kringmiljö. Genom att effektivisera byggtiden sjunker även på sikt produktionskostnaden som kan ge billigare bostäder.

Vilka mer fördelar finns?

• korta byggtider och lägre kostnader ökar möjligheten att producera fler bostäder på kortare tid

• hus med stommar av trä fungerar som kollager, och ger även mycket mindre utsläpp av koldioxid under byggprocessen än hus med betongstommar

• trä är ett förnyelsebart material, medan det vanligaste byggmaterialet betong, är en ändlig resurs.

• tillväxten i de svenska skogarna är större än den avverkning som görs och det tar bara några minuter för skogen att producera material tillräckligt för ett flervåningshus i trä

• produktionen är inte beroende av var bostäderna ska uppföras, industrierna kan läggas i de bygder där skogen och arbetskraften finns, exempelvis Skaraborg

• arbetsmiljön kan förbättras avsevärt

Skogsnäringen är sedan länge en ekonomisk ryggrad i vår samhällsekonomi och är en central bärare av sysselsättning och välfärdsutbud i stora delar av landet. Sverige är ett av världens största länder vad avser export av trävaror. Därför borde det vara en självklarhet att vi intar en ledande position internationellt när det gäller den snabba utvecklingen inom klimatsmart träbyggande.

Frågan kvarstår: Vilken kommun i Skaraborg blir först med att ta fram en träbyggnadsstrategi?

Patrik Björck (S)

riksdagsledamot, Skaraborg

Claes Schoultz

ordförande, GS-Facket Avd 7 Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.