15 mar 2017 06:00

15 mar 2017 06:00

Jag behöver inte de krokbenen!

DEBATT: Entreprenörsskatten

En utredning om entreprenörsskatten har föreslagit mycket sämre skattevillkor för oss 400 000 företagare som själva är verksamma i våra företag. I en del fall kan skatten på en eventuell utdelning höjas med upp till 100 procent. Vi företagare tar stora risker men när vi lyckas gynnar det alla och det är långt i från alla som lyckas.

Finansministern påstår att vi företagare skatteplanerar och ägnar sig oss åt inkomstomvandling. Som företagare är min uppfattning att vi varje dag på våra företag ägnar oss åt jobbskapande och inte inkomstomvandling – tillsammans har ägarledda företag skapat 800 000 jobb. I min bransch erbjuder vi dessutom de som har svårast att komma in på arbetsmarknaden vägen in. Det bör premieras istället för att smutskastas! Konkurrensen i hotell- och restaurangbranschen är tuff och många företag har väldigt knappa marginaler. Glädjande är att Miljöpartiet nu har sagt nej till stora delar av de skadliga skatteförslagen. Det är dags att Socialdemokraterna också jobbar med oss jobbskapare istället för emot oss!

Salka Börjeson Eynon

Green Hotel, Tällberg

Finansministern påstår att vi företagare skatteplanerar och ägnar sig oss åt inkomstomvandling. Som företagare är min uppfattning att vi varje dag på våra företag ägnar oss åt jobbskapande och inte inkomstomvandling – tillsammans har ägarledda företag skapat 800 000 jobb. I min bransch erbjuder vi dessutom de som har svårast att komma in på arbetsmarknaden vägen in. Det bör premieras istället för att smutskastas! Konkurrensen i hotell- och restaurangbranschen är tuff och många företag har väldigt knappa marginaler. Glädjande är att Miljöpartiet nu har sagt nej till stora delar av de skadliga skatteförslagen. Det är dags att Socialdemokraterna också jobbar med oss jobbskapare istället för emot oss!

Salka Börjeson Eynon

Green Hotel, Tällberg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.