16 mar 2017 06:00

16 mar 2017 06:00

Vart går våra skattepengar?

Sjukvården:

I ett tv-program berättas om en man som drabbats av cancer. En cancer med spridning till lungor och skelett. Hans återstående levnadstid blev utmätt. Men så fick han frågan, om han ville ingå i en studie. En studie där han skulle få dropp som stärkte upp hans eget immunförsvar. Han svarade självfallet ja. Efter ett antal behandlingar, visade röntgenbilder att tumörerna hade försvunnit.

Att låta immunförsvaret arbeta är, enligt min mening, det ultimata sättet att behandla denna svåra sjukdom. Kroppens eget försvar tar hand om de skenande cellerna och man slipper cellgifter och strålning, som är smärtsamma behandlingar.

Enligt reportaget hade denna form av behandling pågått ett antal år, men det känns ändå som den inte är speciellt utbredd.

Tilläggas bör, att den inte tycks verka hjälpa alla, men det blir kanske nästa steg i forskningen, varför den inte gör det!

Så hur mycket av våra skattepengar går då till denna typ av behandling och den forskning, som innebär att många människor skulle kunna räddas från maligna och dödliga sjukdomar?

Vad jag är ute efter är, att i andra sammanhang tycks det finnas obegränsat med ekonomiskt understöd.

Conny Östling

Att låta immunförsvaret arbeta är, enligt min mening, det ultimata sättet att behandla denna svåra sjukdom. Kroppens eget försvar tar hand om de skenande cellerna och man slipper cellgifter och strålning, som är smärtsamma behandlingar.

Enligt reportaget hade denna form av behandling pågått ett antal år, men det känns ändå som den inte är speciellt utbredd.

Tilläggas bör, att den inte tycks verka hjälpa alla, men det blir kanske nästa steg i forskningen, varför den inte gör det!

Så hur mycket av våra skattepengar går då till denna typ av behandling och den forskning, som innebär att många människor skulle kunna räddas från maligna och dödliga sjukdomar?

Vad jag är ute efter är, att i andra sammanhang tycks det finnas obegränsat med ekonomiskt understöd.

Conny Östling

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.