17 mar 2017 08:13

17 mar 2017 08:13

Sekretessbelagt

Northvolt:

Insändaren i tisdagens SLA (14/3) ställer frågan om Skövde kommun ”är med på banan” när det gäller eventuell etablering av Northvolts batterifabrik. Näringslivsenheten och sektor samhällsbyggnad arbetar dagligen proaktivt för att få nyetableringar till Skövde. Däremot kan vi inte kommentera enskilda fall, de är alltid belagda med sekretess. Om en förfrågan leder fram till bygglovsansökan är det en offentlig handling och ska då lämnas ut om någon begär det.

Erik Prestgaard

Näringslivschef, Skövde kommun

Insändaren i tisdagens SLA (14/3) ställer frågan om Skövde kommun ”är med på banan” när det gäller eventuell etablering av Northvolts batterifabrik. Näringslivsenheten och sektor samhällsbyggnad arbetar dagligen proaktivt för att få nyetableringar till Skövde. Däremot kan vi inte kommentera enskilda fall, de är alltid belagda med sekretess. Om en förfrågan leder fram till bygglovsansökan är det en offentlig handling och ska då lämnas ut om någon begär det.

Erik Prestgaard

Näringslivschef, Skövde kommun

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.