17 mar 2017 08:13

17 mar 2017 08:13

Trafikverket har gjort vägen osäker

Hjo-Korsbergavägen:

En rak väg med bra sikt är en trafiksäker väg. Så var också östra delen av Hjo-Korsbergavägen fram till att Trafikverket omvandlade den säkra vägen till en osäker. Vid möte på en vanlig väg kan bilister enkelt och säkert hålla något åt sidan. Detta går nu inte med de avsmalningar och chikaner som satts upp på sträckan. Vid möte uppstår ofelbart en känsla av osäkerhet. Vem kommer först, vem skall stanna, kanske jag hinner, kanske inte, etc. En felbedömning och frontalkrocken är ett faktum. Detta främjar inte en trafiksäker körning. Det gör däremot ett lugnt och jämnt framförande som minskar bränsleförbrukningen, slitaget på fordon och miljö. Trafikverket har med hindren emellertid gjort precis tvärtom och förorsakat oro och stress, onödiga inbromsningar och accelerationer som ökar slitaget på fordon och miljö. Slitaget och miljöpåverkan blir särskilt stora när tunga fordon passerar som först måste bromsa och sedan öka farten med laster på kanske 50 ton.

För att folk skall åka kommunalt förutsätts en bekväm resa för passagerarna. Vid hindren ser man dock att passagerarna dinglar än hit och än dit i bussen. Mest synd om är det kanske ändå för djuren i djurtransporterna. De har inte har en chans att förbereda sig och parera för de plötsliga och häftiga krängningarna och inbromsningarna.

Bilister med sunt förnuft vet att man inte skall stanna i kurvor och på backkrön. Trafikverket har emellertid smalnat av vägen på ett ställe precis på ett backkrön med skymd sikt där bara en bil ryms. Plötsligt kan det alltså hända att två bilar möts nos mot nos där ingen kan väja. Vidare har man sett till att placera en avsmalning i en kurva där sikten är dålig, dessutom i en backe, som på vintern kan bli hal. Att då tvingas tvärbromsa kan leda till katastrof.

Försämringarna på vägen uppkom i samband med den nya cykelbanan. Denna är dock helt separerad från landsvägen så det måste till ett terränggående fordon för att tränga upp på cykelbanan och mosa en cyklist. Omvänt gäller att cyklisten förmodligen rullar ner i diket istället för ut på vägen vid en omkullkörning.

Trafikverket har uttryckt farhågor för de många kurvorna på Korsbergavägen och vill räta ut några av dem. Att då införa ytterligare kurvor, farligare än de naturliga, spär ju bara på myten om allmänhetens avlönade tjänstemän som i brist på seriösa arbetsuppgifter sitter vid skrivbordet och funderar på vad som istället kan utfylla arbetstiden.

Denna monumentala försämring av trafiksäkerhet och miljö borde få Trafikverket att ta sitt förnuft till fånga och efter alla incidenter släppa sin prestige och komma ned till verklighetens bilister och återställa vägen i dess ursprungliga, trafiksäkra skick.

Bo Friberg

En rak väg med bra sikt är en trafiksäker väg. Så var också östra delen av Hjo-Korsbergavägen fram till att Trafikverket omvandlade den säkra vägen till en osäker. Vid möte på en vanlig väg kan bilister enkelt och säkert hålla något åt sidan. Detta går nu inte med de avsmalningar och chikaner som satts upp på sträckan. Vid möte uppstår ofelbart en känsla av osäkerhet. Vem kommer först, vem skall stanna, kanske jag hinner, kanske inte, etc. En felbedömning och frontalkrocken är ett faktum. Detta främjar inte en trafiksäker körning. Det gör däremot ett lugnt och jämnt framförande som minskar bränsleförbrukningen, slitaget på fordon och miljö. Trafikverket har med hindren emellertid gjort precis tvärtom och förorsakat oro och stress, onödiga inbromsningar och accelerationer som ökar slitaget på fordon och miljö. Slitaget och miljöpåverkan blir särskilt stora när tunga fordon passerar som först måste bromsa och sedan öka farten med laster på kanske 50 ton.

För att folk skall åka kommunalt förutsätts en bekväm resa för passagerarna. Vid hindren ser man dock att passagerarna dinglar än hit och än dit i bussen. Mest synd om är det kanske ändå för djuren i djurtransporterna. De har inte har en chans att förbereda sig och parera för de plötsliga och häftiga krängningarna och inbromsningarna.

Bilister med sunt förnuft vet att man inte skall stanna i kurvor och på backkrön. Trafikverket har emellertid smalnat av vägen på ett ställe precis på ett backkrön med skymd sikt där bara en bil ryms. Plötsligt kan det alltså hända att två bilar möts nos mot nos där ingen kan väja. Vidare har man sett till att placera en avsmalning i en kurva där sikten är dålig, dessutom i en backe, som på vintern kan bli hal. Att då tvingas tvärbromsa kan leda till katastrof.

Försämringarna på vägen uppkom i samband med den nya cykelbanan. Denna är dock helt separerad från landsvägen så det måste till ett terränggående fordon för att tränga upp på cykelbanan och mosa en cyklist. Omvänt gäller att cyklisten förmodligen rullar ner i diket istället för ut på vägen vid en omkullkörning.

Trafikverket har uttryckt farhågor för de många kurvorna på Korsbergavägen och vill räta ut några av dem. Att då införa ytterligare kurvor, farligare än de naturliga, spär ju bara på myten om allmänhetens avlönade tjänstemän som i brist på seriösa arbetsuppgifter sitter vid skrivbordet och funderar på vad som istället kan utfylla arbetstiden.

Denna monumentala försämring av trafiksäkerhet och miljö borde få Trafikverket att ta sitt förnuft till fånga och efter alla incidenter släppa sin prestige och komma ned till verklighetens bilister och återställa vägen i dess ursprungliga, trafiksäkra skick.

Bo Friberg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.