18 mar 2017 06:00

18 mar 2017 06:00

Än är inte svenska vapenägares framtid avgjord

Vapendirektivet:

I veckan röstade Europaparlamentet ja till det nya vapendirektivet. Förslaget till direktivet har utretts sedan 2015 – något som engagerat och upprört många, framförallt sportskyttar och jägare. Anna Sandström (SNB) skrev om omröstningen i SLA 13/3-17 och framförde då hur några av partigrupperna förväntades rösta. Kristdemokraterna har aktivt deltagit i diskussionerna kring direktivet och önskar med anledning av detta kommunicera vårt ”nej” till direktivet under tisdagens omröstning.

Kommissionens syfte med vapendirektivet var från början att bekämpa terrorism och organiserad brottslighet, något vi kristdemokrater ser som avgörande för ökad tillit och trygghet i samhället. Problemet är att de insatser som vapendirektivet föreslår innebär skärpt lagstiftning av legala vapen, när grundproblemet egentligen handlar om att komma åt bruket av illegala vapen. Det finns inget som tyder på att antalet terrordåd och beskjutningar minskar genom att reglerna för användning av jaktvapen skärps. Vid rapporterade terrorattentat har uteslutande illegala vapen använts.

Liksom Moderaterna ser också vi behovet av någon form av gemensam reglering av vapen inom EU, för att stärka säkerheten inom Europa samt möjliggöra jaktresor och säker handel av vapen. Trots att direktivet nu röstats igenom innebär inte det att svenska vapenägares framtid är avgjord. Nu påbörjas debatten nationellt, vilket minskar avståndet till beslutsfattare och möjligheten att påverka implementeringen på ett sådant sätt att det inte missgynnar sport och jaktengagerade.

Isabelle Waldenvik

Ordförande KDU Skaraborg/styrelsen Kristdemokraterna Skövde

I veckan röstade Europaparlamentet ja till det nya vapendirektivet. Förslaget till direktivet har utretts sedan 2015 – något som engagerat och upprört många, framförallt sportskyttar och jägare. Anna Sandström (SNB) skrev om omröstningen i SLA 13/3-17 och framförde då hur några av partigrupperna förväntades rösta. Kristdemokraterna har aktivt deltagit i diskussionerna kring direktivet och önskar med anledning av detta kommunicera vårt ”nej” till direktivet under tisdagens omröstning.

Kommissionens syfte med vapendirektivet var från början att bekämpa terrorism och organiserad brottslighet, något vi kristdemokrater ser som avgörande för ökad tillit och trygghet i samhället. Problemet är att de insatser som vapendirektivet föreslår innebär skärpt lagstiftning av legala vapen, när grundproblemet egentligen handlar om att komma åt bruket av illegala vapen. Det finns inget som tyder på att antalet terrordåd och beskjutningar minskar genom att reglerna för användning av jaktvapen skärps. Vid rapporterade terrorattentat har uteslutande illegala vapen använts.

Liksom Moderaterna ser också vi behovet av någon form av gemensam reglering av vapen inom EU, för att stärka säkerheten inom Europa samt möjliggöra jaktresor och säker handel av vapen. Trots att direktivet nu röstats igenom innebär inte det att svenska vapenägares framtid är avgjord. Nu påbörjas debatten nationellt, vilket minskar avståndet till beslutsfattare och möjligheten att påverka implementeringen på ett sådant sätt att det inte missgynnar sport och jaktengagerade.

Isabelle Waldenvik

Ordförande KDU Skaraborg/styrelsen Kristdemokraterna Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.