18 mar 2017 06:00

18 mar 2017 06:00

Även arabländer har inreseförbud

Trumps inreseförbud:

Europa förfasas över Trumps inreseförbud mot vissa arabländer. Varför skriver inte de svenska journalisterna om arabländernas inreseförbud mot israeler? Dessutom ett inreseförbud för alla – även svenskar – som har en israelisk stämpel i passet. Är inte detta precis samma sak?

R Lindgren

Europa förfasas över Trumps inreseförbud mot vissa arabländer. Varför skriver inte de svenska journalisterna om arabländernas inreseförbud mot israeler? Dessutom ett inreseförbud för alla – även svenskar – som har en israelisk stämpel i passet. Är inte detta precis samma sak?

R Lindgren

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.