20 mar 2017 14:12

20 mar 2017 14:12

Äntligen har Centerpartiet vaknat!

Replik:

Centern vill bygga bostäder i Skövdes ytterområden, ser man på debattsidan 16 mars i SLA.

Äntligen har Centerpartiet vaknat. I debattinlägget kan man tydligt se att de läst Socialdemokraterna i Skövdes partiprogram för den här mandatperioden.

Ni uttrycker att ni vill se en tillväxt som kommer hela Skövde till del, det vinner också staden på. Vårt motto är ”För allas bästa i hela Skövde”. Även om ni är sent ute så har ”myntet trillat ner” hos Centerpartiet. Det välkomnas! Det stämmer att bostadsproduktionen är på rekordnivå, det gäller för hela Sverige. Vi har en socialdemokratiskt ledd regering som tagit de rätta besluten för att stimulera bostadsbyggandet i Sverige, det syns även i Skövde.

Att vi ska använda vårt kommunala bostadsbolag AB Skövdebostäder till att bygga bostäder även i ytterområdena, främst där hyreslägenheter saknas, har länge varit en viktig fråga för oss i oppositionen i Skövde. Det är viktigt för Skövdes långsiktiga och hållbara tillväxt att bostadsproduktionen tar fart på allvar i Skövde, även i ytterområdena. Vi Socialdemokrater motsätter oss starkt det ägardirektiv som den borgliga minoriteten i Skövde lagt på vårt kommunala bostadsbolag AB Skövdebostäder. Ett ägardirektiv som bakbinder AB Skövdebostäder genom en ägarspärr och därmed bromsar vårt kommunala bostadsbolag. Denna byggbroms ska bort. Det krävs politiskt mod och vilja att styra i den riktningen. Centerpartiet ingår i den styrande minoriteten i Skövde, så var är de skarpa förslagen på förändring? Vågar ni styra i rätt riktning som ni ger sken av eller är detta bara tidigt valfläsk inför 2018?

Socialdemokraterna i Skövde

Malin Wadman, ordförande

Centern vill bygga bostäder i Skövdes ytterområden, ser man på debattsidan 16 mars i SLA.

Äntligen har Centerpartiet vaknat. I debattinlägget kan man tydligt se att de läst Socialdemokraterna i Skövdes partiprogram för den här mandatperioden.

Ni uttrycker att ni vill se en tillväxt som kommer hela Skövde till del, det vinner också staden på. Vårt motto är ”För allas bästa i hela Skövde”. Även om ni är sent ute så har ”myntet trillat ner” hos Centerpartiet. Det välkomnas! Det stämmer att bostadsproduktionen är på rekordnivå, det gäller för hela Sverige. Vi har en socialdemokratiskt ledd regering som tagit de rätta besluten för att stimulera bostadsbyggandet i Sverige, det syns även i Skövde.

Att vi ska använda vårt kommunala bostadsbolag AB Skövdebostäder till att bygga bostäder även i ytterområdena, främst där hyreslägenheter saknas, har länge varit en viktig fråga för oss i oppositionen i Skövde. Det är viktigt för Skövdes långsiktiga och hållbara tillväxt att bostadsproduktionen tar fart på allvar i Skövde, även i ytterområdena. Vi Socialdemokrater motsätter oss starkt det ägardirektiv som den borgliga minoriteten i Skövde lagt på vårt kommunala bostadsbolag AB Skövdebostäder. Ett ägardirektiv som bakbinder AB Skövdebostäder genom en ägarspärr och därmed bromsar vårt kommunala bostadsbolag. Denna byggbroms ska bort. Det krävs politiskt mod och vilja att styra i den riktningen. Centerpartiet ingår i den styrande minoriteten i Skövde, så var är de skarpa förslagen på förändring? Vågar ni styra i rätt riktning som ni ger sken av eller är detta bara tidigt valfläsk inför 2018?

Socialdemokraterna i Skövde

Malin Wadman, ordförande

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.