19 apr 2017 08:09

19 apr 2017 10:37

Åt vilket håll vill Hjertén segla?

DEBATT: Politik

Replik till Lars Hjertén (M) i SLA 12/4.

Herr Hjertén tar upp samma tidsperiod som jag tidigare har refererat till i ett svar till Torbjörn Bergman (M). Det Hjertén frågar sig är: ”Var finns riksdagens majoritet?” Och han menar att det bör finnas mer än partitaktik för att nå en handlingskraftig regering.

Hjerténs exempel, från 1930-talet, rör den så kallade ”sommarregeringen” anno 1936 och Socialdemokraternas senare samarbete med Bondeförbundet (senare C) i den s.k. politiska ”kohandeln”.

Min fråga är nu om Hjertén menar att underlaget för en majoritetsregering finns hos de fascistoida Sverigedemokraterna? Är så fallet bör han dra sig till minnes ett betydligt värre historiskt exempel än den svenska ”kohandeln”. Exemplet är när de konservativa gjorde gemensam front mot det som Torbjörn Bergman (men även dåtidens konservativa) benämner som ”vänstern” det vill säga socialdemokrater, liberaler och övriga grupper till vänster om moderaterna själva. Med andra ord dåtidens konservativa släppte fram Hitler till makten.

Viljan att regera kan få oanade konsekvenser om en släpper in de bruna... Är det åt detta håll Hjertén vill segla?

Gunnar Ellström

Herr Hjertén tar upp samma tidsperiod som jag tidigare har refererat till i ett svar till Torbjörn Bergman (M). Det Hjertén frågar sig är: ”Var finns riksdagens majoritet?” Och han menar att det bör finnas mer än partitaktik för att nå en handlingskraftig regering.

Hjerténs exempel, från 1930-talet, rör den så kallade ”sommarregeringen” anno 1936 och Socialdemokraternas senare samarbete med Bondeförbundet (senare C) i den s.k. politiska ”kohandeln”.

Min fråga är nu om Hjertén menar att underlaget för en majoritetsregering finns hos de fascistoida Sverigedemokraterna? Är så fallet bör han dra sig till minnes ett betydligt värre historiskt exempel än den svenska ”kohandeln”. Exemplet är när de konservativa gjorde gemensam front mot det som Torbjörn Bergman (men även dåtidens konservativa) benämner som ”vänstern” det vill säga socialdemokrater, liberaler och övriga grupper till vänster om moderaterna själva. Med andra ord dåtidens konservativa släppte fram Hitler till makten.

Viljan att regera kan få oanade konsekvenser om en släpper in de bruna... Är det åt detta håll Hjertén vill segla?

Gunnar Ellström

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.