19 apr 2017 06:00

19 apr 2017 06:00

Avtalet kan äventyra andra investeringar

DEBATT: Billingen

Då har vi, slutligen, fått svar på några av de frågor vi ställde i den återremiss gällande avtalen med First Hotel vi begärde i april förra året. Vi har fått en kalkyl för det projekt som växte fram ur vad som inte kan kallas annat än tveksamma premisser, så tveksamma att vi valde att helt lämna förhandlingarna.

302 miljoner kronor är notan för att Skövdes styrande minoritet tillsammans med SD valde annorlunda. Detta ska jämföras med de 150 miljoner som är avsatta i budget. Kostnaden har alltså hittills ökat med lite drygt 100 procent. Låt oss hoppas att kostnadsökningstakten inte fortsätter i samma hastighet.

En av våra grunder för återremiss undviker man dock nogsamt att svara på – det finns fortfarande ingen oberoende värdering gjord av Blå hallen, badet och tillhörande markområde för vilket man är beredd att betala 45 miljoner kronor. Vi tycker att det är rimligt att kommunens innevånare som faktiskt står för pengarna får en rättvis uppfattning om vad det är de köper.

Vi har inte något emot att utveckla Billingens fritidsområde som är oerhört viktigt för både rekreation och friskvård, men det ska ske på Skövdebornas egna villkor. Så som de nu undertecknande avtalen är utformade så dikteras dessa villkor och därmed användandet av våra offentliga medel av en privat näringsidkare.

Den som betalar måste också vara den som har rådighet över projektet för att kunna prioritera i förhållande till andra investeringar. Vi vet att vi kommer ha betydligt tuffare ekonomiska förutsättningar under de kommande åren, att i ett sådant läge låsa kommunen till bindande formuleringar i ett avtal är att äventyra alla de andra investeringar kommunens innevånare behöver och förväntar sig.

Johan Ask (S)

302 miljoner kronor är notan för att Skövdes styrande minoritet tillsammans med SD valde annorlunda. Detta ska jämföras med de 150 miljoner som är avsatta i budget. Kostnaden har alltså hittills ökat med lite drygt 100 procent. Låt oss hoppas att kostnadsökningstakten inte fortsätter i samma hastighet.

En av våra grunder för återremiss undviker man dock nogsamt att svara på – det finns fortfarande ingen oberoende värdering gjord av Blå hallen, badet och tillhörande markområde för vilket man är beredd att betala 45 miljoner kronor. Vi tycker att det är rimligt att kommunens innevånare som faktiskt står för pengarna får en rättvis uppfattning om vad det är de köper.

Vi har inte något emot att utveckla Billingens fritidsområde som är oerhört viktigt för både rekreation och friskvård, men det ska ske på Skövdebornas egna villkor. Så som de nu undertecknande avtalen är utformade så dikteras dessa villkor och därmed användandet av våra offentliga medel av en privat näringsidkare.

Den som betalar måste också vara den som har rådighet över projektet för att kunna prioritera i förhållande till andra investeringar. Vi vet att vi kommer ha betydligt tuffare ekonomiska förutsättningar under de kommande åren, att i ett sådant läge låsa kommunen till bindande formuleringar i ett avtal är att äventyra alla de andra investeringar kommunens innevånare behöver och förväntar sig.

Johan Ask (S)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.