19 apr 2017 08:09

19 apr 2017 08:09

Lyssna på de anställda!

Regionen:

I tisdagens SLA går Västra Götalandsregionen ut med att de ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare genom ett långsiktigt arbete. En åtgärd som nämns är att lönen ska betalas ut den 25:e istället för den 27:e i varje månad.

Jag kan tipsa VGR om att det är lika många dagar mellan lönen oavsett vilket datum den betalas ut så det är inget mervärde i det. Det som däremot skulle göra VGR till en riktigt bra arbetsgivare är att lyssna på sina anställda, till exempel genom att ändra beslutet om att det ska vara aktivitetsbaserat arbetssätt i de nya Regionens hus som byggs i Skövde och Göteborg. Det är ingen av de anställda som vill ha en sådan arbetsmiljö och vi bävar för den dag vi tvingas in i detta. Här har ni en chans att visa att ni är en bra arbetsgivare och lyssnar på era anställda istället för att haka på några trender som dessutom är på väg bort, på grund av att det inte har fungerat.

VGR-anställd på golvet

Jag kan tipsa VGR om att det är lika många dagar mellan lönen oavsett vilket datum den betalas ut så det är inget mervärde i det. Det som däremot skulle göra VGR till en riktigt bra arbetsgivare är att lyssna på sina anställda, till exempel genom att ändra beslutet om att det ska vara aktivitetsbaserat arbetssätt i de nya Regionens hus som byggs i Skövde och Göteborg. Det är ingen av de anställda som vill ha en sådan arbetsmiljö och vi bävar för den dag vi tvingas in i detta. Här har ni en chans att visa att ni är en bra arbetsgivare och lyssnar på era anställda istället för att haka på några trender som dessutom är på väg bort, på grund av att det inte har fungerat.

VGR-anställd på golvet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.