20 apr 2017 08:09

20 apr 2017 08:09

Arenabadet till för alla?

Rehabbadet:

Rehabbadet på Arenan i Skövde är välbesökt på allmänhetens öppettider. Den lift som finns där används av väldigt många och trycket är stort. Vi har dock stora problem där, för liften krånglar och är ofta trasig.

För att överhuvudtaget kunna förflytta personer till sittliften kopplas den ibland bort och transporteras till ett omklädningsrum för att via takliften där göra en förflyttning. Det innebär för oss andra att vi varken kommer i eller ur vattnet utan får vackert vänta 10–15 minuter varje gång det händer. Situationen är ohållbar och onödig irritation uppstår.

Händer något i vattnet och vi inte har tillgång till liften kan det gå riktigt illa.

Det skulle vara lätt åtgärdat om det installerades en taklift i direkt anslutning till bassängen, då vi kan ta med våra liftmattor och på ett smidigt sätt hjälpa våra brukare i och ur vattnet.

Jag jobbar som personlig assistent och greppar detta sista halmstrå för att få gehör. Att skriva en synpunkt angående detta gjordes för ett år sedan och det gjordes av flera men vi får inga svar.

Tillgängligheten till resten av badet såsom äventyrsbad och bubbelpool vore också önskvärt för våra rullstolsburna medborgare.

Hoppas och tror på ett positivt svar, för det är väl självklart att alla ska kunna bada på vår fina Arena.

Mona Stahel-Paananen

För att överhuvudtaget kunna förflytta personer till sittliften kopplas den ibland bort och transporteras till ett omklädningsrum för att via takliften där göra en förflyttning. Det innebär för oss andra att vi varken kommer i eller ur vattnet utan får vackert vänta 10–15 minuter varje gång det händer. Situationen är ohållbar och onödig irritation uppstår.

Händer något i vattnet och vi inte har tillgång till liften kan det gå riktigt illa.

Det skulle vara lätt åtgärdat om det installerades en taklift i direkt anslutning till bassängen, då vi kan ta med våra liftmattor och på ett smidigt sätt hjälpa våra brukare i och ur vattnet.

Jag jobbar som personlig assistent och greppar detta sista halmstrå för att få gehör. Att skriva en synpunkt angående detta gjordes för ett år sedan och det gjordes av flera men vi får inga svar.

Tillgängligheten till resten av badet såsom äventyrsbad och bubbelpool vore också önskvärt för våra rullstolsburna medborgare.

Hoppas och tror på ett positivt svar, för det är väl självklart att alla ska kunna bada på vår fina Arena.

Mona Stahel-Paananen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.