20 apr 2017 08:08

20 apr 2017 08:08

Digital vård ger bättre möjligheter till bra vård

Replik:

I ledaren „Skillnad på digital och bra vård” (SLA 18/4) kritiserar Daniel Persson digital vård utifrån ett perspektiv som till synes saknar inblick i de digitala vårdaktörernas verksamhet och kvalitetsarbete. Digitala vårdmöten som komplement till den traditionella vården öppnar upp för nya möjligheter till en mer tillgänglig, behovsanpassad och kvalitativ vård.

Tillvaron på de fysiska vårdcentralerna präglas idag av korta möten, konstant inflöde av tillfälliga läkare och dålig kontinuitet som alltför ofta föregås av långa kötider. Detta kan jämföras med några minuters kötid för ett läkarbesök via video i hemmet på KRY.

KRY lämpar sig inte för alla typer av besvär utan kompletterar den fysiska vården genom att avlasta fysiska vårdcentraler från patientärenden som med fördel kan hanteras på distans. Med möjlighet till lab-diagnostik kan 62 procent av läkarbesök inom primärvården hanteras via videomöte. Utöver detta möjliggör den digitala plattformen samordning av tillgängliga läkarresurser som allokeras med jämlik tillgänglighet i hela landet. Dessutom kan vi tack vare möjligheten att samla spetskompetens digitalt erbjuda patienter läkarbesök på över 20 olika språk – något som vore helt omöjligt att genomföra på enskilda vårdcentraler i landet.

Vi bygger en patientfokuserad och högtillgänglig vårdtjänst, men som vårdgivare är vårt främsta uppdrag att bedriva evidensbaserad och patientsäker vård. KRY lyder under samma regler, lagar och tillsynsorgan som övriga vårdgivare i Sverige men som digital aktör har vi helt andra möjligheter till kvalitetssäkring och beslutsstöd till våra läkare än traditionella vårdgivare. Exempelvis tillgängliggörs PM med riktlinjer enligt STRAMA:s rekommendationer om antibiotikaförskrivning kopplat till patientens aktuella symtom direkt i läkarens gränssnitt och våra läkare har en unik möjlighet att i digitala forum diskutera kliniska fall i realtid med kollegor för att dra lärdom av bred kompetens.

Ersättningen för digitala vårdbesök är idag lägre än vid fysiska. För den lägre ersättningen bedriver vi Sveriges mest högtillgängliga primärvård på lika villkor för patienter i hela landet. Att en stor del av framtidens vård kommer att äga rum i digitala forum är uppenbart och helt nödvändigt för att möta vårdens utmaningar. Landstingen behöver komma vidare i sina interna processer kring rimliga ersättningsnivåer och kvalitetssäkring, men framförallt är det av yttersta vikt att vårdens aktörer samverkar för att bygga framtidens vård med patientens behov i fokus.

Johannes Schildt, vd, KRY

Livia Holm, Sverigechef, KRY

I ledaren „Skillnad på digital och bra vård” (SLA 18/4) kritiserar Daniel Persson digital vård utifrån ett perspektiv som till synes saknar inblick i de digitala vårdaktörernas verksamhet och kvalitetsarbete. Digitala vårdmöten som komplement till den traditionella vården öppnar upp för nya möjligheter till en mer tillgänglig, behovsanpassad och kvalitativ vård.

Tillvaron på de fysiska vårdcentralerna präglas idag av korta möten, konstant inflöde av tillfälliga läkare och dålig kontinuitet som alltför ofta föregås av långa kötider. Detta kan jämföras med några minuters kötid för ett läkarbesök via video i hemmet på KRY.

KRY lämpar sig inte för alla typer av besvär utan kompletterar den fysiska vården genom att avlasta fysiska vårdcentraler från patientärenden som med fördel kan hanteras på distans. Med möjlighet till lab-diagnostik kan 62 procent av läkarbesök inom primärvården hanteras via videomöte. Utöver detta möjliggör den digitala plattformen samordning av tillgängliga läkarresurser som allokeras med jämlik tillgänglighet i hela landet. Dessutom kan vi tack vare möjligheten att samla spetskompetens digitalt erbjuda patienter läkarbesök på över 20 olika språk – något som vore helt omöjligt att genomföra på enskilda vårdcentraler i landet.

Vi bygger en patientfokuserad och högtillgänglig vårdtjänst, men som vårdgivare är vårt främsta uppdrag att bedriva evidensbaserad och patientsäker vård. KRY lyder under samma regler, lagar och tillsynsorgan som övriga vårdgivare i Sverige men som digital aktör har vi helt andra möjligheter till kvalitetssäkring och beslutsstöd till våra läkare än traditionella vårdgivare. Exempelvis tillgängliggörs PM med riktlinjer enligt STRAMA:s rekommendationer om antibiotikaförskrivning kopplat till patientens aktuella symtom direkt i läkarens gränssnitt och våra läkare har en unik möjlighet att i digitala forum diskutera kliniska fall i realtid med kollegor för att dra lärdom av bred kompetens.

Ersättningen för digitala vårdbesök är idag lägre än vid fysiska. För den lägre ersättningen bedriver vi Sveriges mest högtillgängliga primärvård på lika villkor för patienter i hela landet. Att en stor del av framtidens vård kommer att äga rum i digitala forum är uppenbart och helt nödvändigt för att möta vårdens utmaningar. Landstingen behöver komma vidare i sina interna processer kring rimliga ersättningsnivåer och kvalitetssäkring, men framförallt är det av yttersta vikt att vårdens aktörer samverkar för att bygga framtidens vård med patientens behov i fokus.

Johannes Schildt, vd, KRY

Livia Holm, Sverigechef, KRY

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.