Elev uppmanades att ljuga

Skolan:

Är det inte skolans moraliska ansvar att lära eleverna att uppriktighet och ärlighet ska vara en stöttepelare i deras framtida liv? Jag blev i varje fall väldigt förvånad över det jag fick höra då en vän berättade att hans barn blev mer eller mindre uppmanad att ljuga för att få ut ersättning för en skadad dator.

Datorn var trasig och eleven själv hade ingen aning om hur skadan uppkommit men det konstaterades att datorn utsatts för någon slags yttre åverkan och eftersom eleven inte kunde förklara hur skadan uppkommit så riskerade eleven själv att få ersätta en ny dator. Läraren talade då om för eleven att lättast är ju om du säger att du tappat datorn i golvet, då täcker ju försäkringen skadan. Ärlig som eleven är så nekade eleven att ljuga och pappan fick stå för kostnaden.

Till många andra synpunkter här så kan tilläggas att det är anmärkningsvärt om eleven tappar sin dator i golvet så ersätter försäkringen skadan men inte om eleven är ovetande om hur skadan uppkommit.

Kent Rohdin

21 apr 2017 13:37

21 apr 2017 13:37