21 apr 2017 08:15

21 apr 2017 08:15

Känsligt område ska röjas

Hentorp:

Efter hotet om förtätning av Hentorp som väckte stor opinion bland boende är det åter dags att reagera. Frågan är nu om kommunen bytt strategi: Nu sätts skyltar upp om att man tänker röja ett större grön-/skogsområde nära scoutstugan för att få plats för mer rekreation med mera. Vis av erfarenhet blir man nu oroad för hur varsamt man tänkt gå tillväga. Detta är ett oerhört känsligt område som kommer att beröras. Många arter av växter och djurliv kan nu komma att påverkas negativt.

Till exempel den sällsynta röda vågskålen, som är en vacker sydsvensk raritet bland svampar. Nattviolen, en orkidé som är fridlyst över hela landet. Dessutom finns det minst ett 30-tal arter av mindre vanliga fåglar i detta område som säkert skulle byta till en lugnare plats. Precis som alla vackra fasaner redan gjort under de senaste fem åren. Vem har slagit fast att vi människor skall få tillträde i första hand och därmed rätten till existens?

Vems samvete belastas när den vid Bovieran K-märkta vackra stora granen inte kunde få finnas mer? Detta observerades vid visning av lägenheter av mäklare då vissa personer inte ville ha denna över 100 år stolta gran utanför fönstren. Svårsålda bostäder tydligen. Problem som man borde ha insett innan byggstart, eller? Oj då, tänkte någon i kommuntoppen som fick tänka till och följande händer: Morgonen efter var granen borta, något som man inte kan återställa. Idag vittnar bara stubben med sina årsringar om existensen.

Förstå att man blir misstänksam efter dylika projekt. Att kunna balansera natur och stadsmiljö fordrar en kunnig ledning som inte bara ensidigt sätter populism i första hand. På denna balansstång måste naturen få tillåtelse att väga över. Den är i princip oreparabel inom överskådlig framtid. Flera andra städer i Skövdes storlek har ju lyckats. Varför kan inte Skövde?

Åtgärda nu området med största försiktighet. Låt befintliga naturliga stigar bevaras och låt redan fallna träd bli underlag för överväxt av mossa. Det räcker med en upprensning. Röj bort så kallat skräpris. Skapa nu inte en bit för bitprocess där ni tror att vi naturälskare vänjer oss. Till slut finns det inga gröna områden att tillgå, bara höga hus och ett bisarrt vägnät. Vakna nu! Innan vi väljer att fly från ett tidigare vackert och lugnt Skövde, för att finna ro och harmoni.

Naturvännen

Till exempel den sällsynta röda vågskålen, som är en vacker sydsvensk raritet bland svampar. Nattviolen, en orkidé som är fridlyst över hela landet. Dessutom finns det minst ett 30-tal arter av mindre vanliga fåglar i detta område som säkert skulle byta till en lugnare plats. Precis som alla vackra fasaner redan gjort under de senaste fem åren. Vem har slagit fast att vi människor skall få tillträde i första hand och därmed rätten till existens?

Vems samvete belastas när den vid Bovieran K-märkta vackra stora granen inte kunde få finnas mer? Detta observerades vid visning av lägenheter av mäklare då vissa personer inte ville ha denna över 100 år stolta gran utanför fönstren. Svårsålda bostäder tydligen. Problem som man borde ha insett innan byggstart, eller? Oj då, tänkte någon i kommuntoppen som fick tänka till och följande händer: Morgonen efter var granen borta, något som man inte kan återställa. Idag vittnar bara stubben med sina årsringar om existensen.

Förstå att man blir misstänksam efter dylika projekt. Att kunna balansera natur och stadsmiljö fordrar en kunnig ledning som inte bara ensidigt sätter populism i första hand. På denna balansstång måste naturen få tillåtelse att väga över. Den är i princip oreparabel inom överskådlig framtid. Flera andra städer i Skövdes storlek har ju lyckats. Varför kan inte Skövde?

Åtgärda nu området med största försiktighet. Låt befintliga naturliga stigar bevaras och låt redan fallna träd bli underlag för överväxt av mossa. Det räcker med en upprensning. Röj bort så kallat skräpris. Skapa nu inte en bit för bitprocess där ni tror att vi naturälskare vänjer oss. Till slut finns det inga gröna områden att tillgå, bara höga hus och ett bisarrt vägnät. Vakna nu! Innan vi väljer att fly från ett tidigare vackert och lugnt Skövde, för att finna ro och harmoni.

Naturvännen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.