21 apr 2017 06:00

22 apr 2017 07:47

Stoppa sjuksköterskeflykten nu!

Skas:

I SLA den 18/4 kunde vi läsa: ”Regionen skall bli bäst i landet”. Artikeln återgav en intervju med Marina Olsson, personaldirektör inom Västra Götalandsregionen. Budskapet var att regionen inom en tioårsperiod skall bli bästa offentliga arbetsgivare i Sverige. Det är en lovvärd ambition! Som mångåriga medarbetare minns vi dokumentet ”Personalvision 2010”, där liknande tankegångar formulerades i samråd med ett stort antal anställda. Vad hände med det visionsarbetet?

På Skaraborgs Sjukhus i Skövde startades för cirka 20 år sedan ett unikt projekt med en såravdelning som blivit en mönsterbild för hela landet med åtskilliga studiebesök och lovord genom åren. Sjuksköterskor med intresse av sårvård sökte sig dit och var med om att bygga upp en fantastisk avdelning med unik kompetens. Idag finns bara smulor av detta kvar. Sjuksköterskeflykten har gjort att avdelningen varit på väg att stänga ner helt men överlevt med ett nödrop, dock till priset av minskat antal vårdplatser. Varför?

Om arbetsgivaren låter en nyanställd sjuksköterska utan erfarenhet tjäna 3 000 kronor mer i månaden än en lojal sjuksköterska med 15 års erfarenhet av sårvård eller låter en nyanställd undersköterska utan erfarenhet tjäna bara 1 000 kronor mindre i månaden än de erfarna sjuksköterskorna, ja då säger de erfarna sjuksköterskorna upp sig på löpande band i en tyst protest mot en behandling de upplever som kränkande. Den är kränkande. Detta drabbar givetvis patienter och i slutändan hela sjukhuset.

Sjuksköterskesituationen på denna avdelning är dessvärre inget undantag. Flera avdelningar på detta sjukhus har fått dra ner på vårdplatser på grund av sjuksköterskeflykt. Den offentliga sjukvården håller på att monteras ner och det i en allt snabbare takt.

Det behövs inga avancerade analyser för att förstå varför. Om inte arbetsgivaren premierar lojalitet, engagemang och kompetens kommer allt fler erfarna sjuksköterskor att lämna sjukhusvården, och det har landstinget inte råd med. Kompetenta, engagerade och lojala medarbetare är landstingets största tillgång! Värna om denna resurs. Inte om tio år. Nu.

Lars Ljungström

Marianne Schlaug

Gunnar Jacobsson

Eva Lindgren

Kenny Brandström

Lovisa Frenning Thorén

Camilla Kiszakiewicz

Johan Karp

Pernilla Eriksson

alla läkare på Infektionskliniken, Skaraborgs Sjukhus i Skövde.

 

 

I SLA den 18/4 kunde vi läsa: ”Regionen skall bli bäst i landet”. Artikeln återgav en intervju med Marina Olsson, personaldirektör inom Västra Götalandsregionen. Budskapet var att regionen inom en tioårsperiod skall bli bästa offentliga arbetsgivare i Sverige. Det är en lovvärd ambition! Som mångåriga medarbetare minns vi dokumentet ”Personalvision 2010”, där liknande tankegångar formulerades i samråd med ett stort antal anställda. Vad hände med det visionsarbetet?

På Skaraborgs Sjukhus i Skövde startades för cirka 20 år sedan ett unikt projekt med en såravdelning som blivit en mönsterbild för hela landet med åtskilliga studiebesök och lovord genom åren. Sjuksköterskor med intresse av sårvård sökte sig dit och var med om att bygga upp en fantastisk avdelning med unik kompetens. Idag finns bara smulor av detta kvar. Sjuksköterskeflykten har gjort att avdelningen varit på väg att stänga ner helt men överlevt med ett nödrop, dock till priset av minskat antal vårdplatser. Varför?

Om arbetsgivaren låter en nyanställd sjuksköterska utan erfarenhet tjäna 3 000 kronor mer i månaden än en lojal sjuksköterska med 15 års erfarenhet av sårvård eller låter en nyanställd undersköterska utan erfarenhet tjäna bara 1 000 kronor mindre i månaden än de erfarna sjuksköterskorna, ja då säger de erfarna sjuksköterskorna upp sig på löpande band i en tyst protest mot en behandling de upplever som kränkande. Den är kränkande. Detta drabbar givetvis patienter och i slutändan hela sjukhuset.

Sjuksköterskesituationen på denna avdelning är dessvärre inget undantag. Flera avdelningar på detta sjukhus har fått dra ner på vårdplatser på grund av sjuksköterskeflykt. Den offentliga sjukvården håller på att monteras ner och det i en allt snabbare takt.

Det behövs inga avancerade analyser för att förstå varför. Om inte arbetsgivaren premierar lojalitet, engagemang och kompetens kommer allt fler erfarna sjuksköterskor att lämna sjukhusvården, och det har landstinget inte råd med. Kompetenta, engagerade och lojala medarbetare är landstingets största tillgång! Värna om denna resurs. Inte om tio år. Nu.

Lars Ljungström

Marianne Schlaug

Gunnar Jacobsson

Eva Lindgren

Kenny Brandström

Lovisa Frenning Thorén

Camilla Kiszakiewicz

Johan Karp

Pernilla Eriksson

alla läkare på Infektionskliniken, Skaraborgs Sjukhus i Skövde.

 

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.