21 apr 2017 08:16

21 apr 2017 08:16

Vi kräver fler särskilda boenden

Skövde kommun:

Nedläggningen av antalet platser på särskilda boenden, för äldre med stort vård- och omsorgsbehov, har skett allt snabbare under de senaste tio åren.

Över 80 procent av dem som är 80 år eller äldre bor kvar i sin ordinarie bostad. Men det säger ingenting om hur många som verkligen skulle vilja bo kvar om det finns bra alternativ, anpassade efter deras behov. Det finns undersökningar som visar att drygt var fjärde i så fall skulle flytta till annan bostad.

För äldre som har stora vård- och omsorgsbehov finns särskilda boenden, som ofta kallas vård- och omsorgsboenden. Idag vittnar flera rapporter om den snabba nedläggningen av sådana boenden. De platser som finns kvar är framför allt för dementa eller äldre med mycket svåra funktionsnedsättningar.

Nedläggningen beror inte på att behovet har minskat i så stor utsträckning, utan på politiska beslut. Många får inte plats på vård- och omsorgsboenden trots att de har väldokumenterade behov.

De ökade svårigheterna att få plats på särskilda boenden har lett till att många äldre som väntar på särskilt boende hamnar i korttidsvården. Det har också lett till ett ökat tryck på både primärvården, hemtjänsten och anhöriga.

Det är ett kommunalt ansvar med det särskilda boendet. Planering av vård- och omsorgsboenden tar lång tid. PRO Skövde kräver att det i både omsorgsplaner och bostadsförsörjningsplaner måste finnas realistiska bedömningar av kommunens kommande behov av särskilda boenden.

Skövde i april 2017

PRO Skövde

styrelsen

Över 80 procent av dem som är 80 år eller äldre bor kvar i sin ordinarie bostad. Men det säger ingenting om hur många som verkligen skulle vilja bo kvar om det finns bra alternativ, anpassade efter deras behov. Det finns undersökningar som visar att drygt var fjärde i så fall skulle flytta till annan bostad.

För äldre som har stora vård- och omsorgsbehov finns särskilda boenden, som ofta kallas vård- och omsorgsboenden. Idag vittnar flera rapporter om den snabba nedläggningen av sådana boenden. De platser som finns kvar är framför allt för dementa eller äldre med mycket svåra funktionsnedsättningar.

Nedläggningen beror inte på att behovet har minskat i så stor utsträckning, utan på politiska beslut. Många får inte plats på vård- och omsorgsboenden trots att de har väldokumenterade behov.

De ökade svårigheterna att få plats på särskilda boenden har lett till att många äldre som väntar på särskilt boende hamnar i korttidsvården. Det har också lett till ett ökat tryck på både primärvården, hemtjänsten och anhöriga.

Det är ett kommunalt ansvar med det särskilda boendet. Planering av vård- och omsorgsboenden tar lång tid. PRO Skövde kräver att det i både omsorgsplaner och bostadsförsörjningsplaner måste finnas realistiska bedömningar av kommunens kommande behov av särskilda boenden.

Skövde i april 2017

PRO Skövde

styrelsen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.