19 maj 2017 08:12

19 maj 2017 08:12

Ha gemensamma gudstjänster

Religion:

Det blir inget moskébygge nu i Skövde. Bygglovet går ut och man har inte lyckats fixa finansieringen, rapporterar SLA den 17 maj.

Men egentligen behöver vi inte ha fler religiösa byggnader i Skövde. De som vi redan har räcker gott och väl till. Det som gäller är att våra religiösa församlingar slår sig samman och har sina gudstjänster ihop.

Det finns visserligen en del skillnader mellan muslimer och kristna, men de är inte så stora att de inte går att överbrygga. Det som gäller är att de koncentrerar sig på det som för dem samman.

En sak är att de båda tror på Gud. Bara det gör mycket att de kan ha gudstjänsterna ihop. (Gud favoriserar ingen religion, utan ser religionen enbart som ett medel för människor att närma sig Gud.)

För att lyckas med gemensamma gudstjänster behöver man strunta i sådana ritualer som att man måste falla ner på knä när man ber eller att det måste vara en man som leder gudstjänsten.

Dessutom behöver man inte uppehålla sig vid Muhammed eller Jesus som om de vore länkar mellan Gud och människor, vilket de absolut inte är. Det räcker gott och väl att prata om Gud vid gudstjänsterna.

Benny Sikter

Men egentligen behöver vi inte ha fler religiösa byggnader i Skövde. De som vi redan har räcker gott och väl till. Det som gäller är att våra religiösa församlingar slår sig samman och har sina gudstjänster ihop.

Det finns visserligen en del skillnader mellan muslimer och kristna, men de är inte så stora att de inte går att överbrygga. Det som gäller är att de koncentrerar sig på det som för dem samman.

En sak är att de båda tror på Gud. Bara det gör mycket att de kan ha gudstjänsterna ihop. (Gud favoriserar ingen religion, utan ser religionen enbart som ett medel för människor att närma sig Gud.)

För att lyckas med gemensamma gudstjänster behöver man strunta i sådana ritualer som att man måste falla ner på knä när man ber eller att det måste vara en man som leder gudstjänsten.

Dessutom behöver man inte uppehålla sig vid Muhammed eller Jesus som om de vore länkar mellan Gud och människor, vilket de absolut inte är. Det räcker gott och väl att prata om Gud vid gudstjänsterna.

Benny Sikter

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.