20 maj 2017 06:00

20 maj 2017 06:00

Följ Lidköpings exempel

DEBATT: Kollektivtrafiken i Skövde

Det framhålls från företrädare för Skövde kommun att det är av vikt att öka det kollektiva resandet inom kommunen. Seniorkortet som berättigar till fria resor med kollektivtrafiken gäller i de flesta kommuner i gamla Skaraborgs län från +75 år. I SLA den 15 maj angavs att Lidköpings kommun sänkt åldern för seniorkortet till +65 år vilket medfört att resandet med seniorkort ökade med 149 procent. I samma artikel angavs att Västtrafik hoppas att fler kommuner följer Lidköpings exempel.

Kommunfullmäktige i Skövde bör därför omgående ompröva sitt tidigare avslagsbeslut och i stället följa Lidköpings exempel. Sänk gränsen för seniorkortet till +65 år, vilket redan gäller i de flesta kommunerna i övriga delar av Västra Götalands län. Då kommer det kollektiva åkandet att öka i Skövde, trafikproblemet inne i Skövde att minska och miljön förbättras.

SPF Seniorerna Elin Äldrepolitiska gruppen

genom Gunnar Hedberg

Kommunfullmäktige i Skövde bör därför omgående ompröva sitt tidigare avslagsbeslut och i stället följa Lidköpings exempel. Sänk gränsen för seniorkortet till +65 år, vilket redan gäller i de flesta kommunerna i övriga delar av Västra Götalands län. Då kommer det kollektiva åkandet att öka i Skövde, trafikproblemet inne i Skövde att minska och miljön förbättras.

SPF Seniorerna Elin Äldrepolitiska gruppen

genom Gunnar Hedberg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.