20 maj 2017 06:00

20 maj 2017 06:00

Mer koldioxid ger mer näring

DEBATT: Miljön

Vi som gick i skolan innan 90-talet fick lära oss om naturens kretslopp och hur fotosyntes fungerar. Dagens barn får lära sig något annat, nämligen att den livsviktiga gasen koldioxid är farlig och måste utrotas.

Men hur fungerar det då? Människor och djur andas ut koldioxid som tas upp av alla växter och träd vilket i sin tur producerar syre tillbaka till oss. Blir det mycket koldioxid en period så ökar växtligheten och jorden har en chans att återhämta sig ifrån all skövling som ständigt pågår och öknarna har fått en större växtlighet. Men om koldioxiden däremot skulle minska så bryts det livsviktiga kretsloppet och en allvarlig obalans uppstår och syrenivån kommer att minska.

I början av 70-talet så var det många klimatlarm och då var det främst National Geographic som publicerade sina vetenskapsinlägg för klimatförändringar. Men skillnaden från nu är att de då varnade för en snabbt kommande istid istället om inget gjordes som bromsade det. Tyvärr har det inte varit någon temperaturökning på 18 år, kanske nu.?

Så domedagsprofetior har alltid funnits men nu är faran en annan. Nu har nämligen många stadschefer samlats igen, och det är troligen inte för att prata om någon påstådd klimatkris, utan för att komma överens om hur en världsregering ska se ut.

Det kommer att bana väg för frihandelsavtalet TTIP. Vilket i praktiken innebär att multiföretag som bl.a. Monsanto och Nestlie med stor sannolikhet kommer att tömma länder på deras naturtillgångar och förgifta miljö och människor med GMO-produkter. Och eftersom det är företagen som har makten så har de rätt att kräva skadestånd i miljardklassen om någon motsätter sig deras vilja. Betänk också att stora bolag initierar och finansierar miljörörelser som exempelvis WWF Världsnaturfonden och Greenpeace, till finansiärerna hör oljefamiljen Rockefeller, Carnegie, Shell, Esso, Ford och många flera.

Koldioxidfaran kan ha blivit en ny gemensam fiende, när vi inte längre hade nazismen och kommunismen att oroa oss för. Dessutom kan man dra slutsatsen att klimatlarmen och kraven på förändrad livsstil på något sätt gynnar affärerna för vissa storföretag. Självklart gynnar det utvecklingen av alternativ energi och därmed de företag som arbetar med vindkraft, solenergi med mera.

Så tänk efter politiker som har makten i sin hand, vad ni har för rådgivare egentligen.

Vet ni överhuvudtaget vad koldioxid är, när ni nu ska utrota koldioxiden med att strypa av den med höga skatter, man bävar?

Undrande

 

Men hur fungerar det då? Människor och djur andas ut koldioxid som tas upp av alla växter och träd vilket i sin tur producerar syre tillbaka till oss. Blir det mycket koldioxid en period så ökar växtligheten och jorden har en chans att återhämta sig ifrån all skövling som ständigt pågår och öknarna har fått en större växtlighet. Men om koldioxiden däremot skulle minska så bryts det livsviktiga kretsloppet och en allvarlig obalans uppstår och syrenivån kommer att minska.

I början av 70-talet så var det många klimatlarm och då var det främst National Geographic som publicerade sina vetenskapsinlägg för klimatförändringar. Men skillnaden från nu är att de då varnade för en snabbt kommande istid istället om inget gjordes som bromsade det. Tyvärr har det inte varit någon temperaturökning på 18 år, kanske nu.?

Så domedagsprofetior har alltid funnits men nu är faran en annan. Nu har nämligen många stadschefer samlats igen, och det är troligen inte för att prata om någon påstådd klimatkris, utan för att komma överens om hur en världsregering ska se ut.

Det kommer att bana väg för frihandelsavtalet TTIP. Vilket i praktiken innebär att multiföretag som bl.a. Monsanto och Nestlie med stor sannolikhet kommer att tömma länder på deras naturtillgångar och förgifta miljö och människor med GMO-produkter. Och eftersom det är företagen som har makten så har de rätt att kräva skadestånd i miljardklassen om någon motsätter sig deras vilja. Betänk också att stora bolag initierar och finansierar miljörörelser som exempelvis WWF Världsnaturfonden och Greenpeace, till finansiärerna hör oljefamiljen Rockefeller, Carnegie, Shell, Esso, Ford och många flera.

Koldioxidfaran kan ha blivit en ny gemensam fiende, när vi inte längre hade nazismen och kommunismen att oroa oss för. Dessutom kan man dra slutsatsen att klimatlarmen och kraven på förändrad livsstil på något sätt gynnar affärerna för vissa storföretag. Självklart gynnar det utvecklingen av alternativ energi och därmed de företag som arbetar med vindkraft, solenergi med mera.

Så tänk efter politiker som har makten i sin hand, vad ni har för rådgivare egentligen.

Vet ni överhuvudtaget vad koldioxid är, när ni nu ska utrota koldioxiden med att strypa av den med höga skatter, man bävar?

Undrande

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.