06 jul 2017 06:00

06 jul 2017 06:00

Skanska och Västtrafik pressar kommunen om Ryds ängar

DEBATT: Ryds ängar

Två företag med närmast monopolliknande ställning inom sina respektive branscher och som båda omhuldar sitt miljöengagemang, Skanska och Västtrafik, pressar Skövde kommun att öppna för ett vägbygge genom natura-2000-området och naturreservatet Ryds ängar.

Skanska driver på, men även Västtrafik medger att man deltagit i diskussioner med kommunen och Skanska med anledning av busstrafiken till Hasselbacken, som idag är inställd av olika skäl. Skanska fäktar vilt för sin överlevnad och har i sitt underlag till kommunen följdriktigt ställt ut erbjudanden till kollektivtrafiken om att utnyttja vägen genom naturreservatet.

Skanska har även pantsatt sin bergsverksamhet i Billingsryd och framgångsrikt hotat Skövdepolitikerna med att koldioxidutsläppen skulle öka med 1100 ton/år om man tvingas hämta diabas på annat håll. Här silas mygg och sväljs kameler i så rasande fart att den nya flyglinjen från Skövde till Almedalen framstår som ett förslag från självaste Greenpeace. Skövde kommun har ju nyligen accepterat fortsatt brytning i Cementas dagbrott med koldioxidutsläpp om 350 000 ton årligen som följd.

Skanska är naturligtvis måna om sin lukrativa asfalt- och stenproduktion, som man vill ska öka till 300 000 ton/år i tio år. Man antyder samtidigt att man annars riskerar leveranserna till Parocs verksamhet i Hällekis, som utgör 10 procent av den totala bergsproduktionen i Billingsryd. Att sedan hävda att detta är ett riksintresse trots att 90 procent av bergmassan används till okvalificerade ändamål är bara för mycket. Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen krävde 2006-2007 att diabasbrytningen till Paroc skulle utgöra minst 50 procent, respektive 40 procent av den utbrutna mängden, något som Skanska överklagade och vann den gången. Man ville inte ha några krav på sig alls. Men inte en gång till. Det ska vi se till.

Sprängandet och körandet i Billingsryd utgör en allvarlig störning för boende i Hasselbacken, där man också har områdesbestämmelser rörande informationsplikt för vibrationsstörningar vid försäljning av fastigheter. Problem finns också för ett 30-tal andra fastigheter längs Däldernavägen och Lerdalavägen. Allt detta öppnar Skanska, Västtrafik och kommunen nu för att det ska fortgå i ytterligare 10 år. Billingsryd skulle ju stängas 2019-12-31. Hur tar Skövde kommun egentligen tillvara kommuninnevånarnas intressen och egendom?

Jag vill nu veta vilka kontakter som förevarit mellan Västtrafik och Skanska, och en förklaring från Skövde kommun angående hur man återigen hamnat i en kniptång mellan storföretag.

För nu skall Billingsryd stängas – för gott. Vägen genom Ryds ängar var droppen.

Jonny Fagerström

Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Skanska driver på, men även Västtrafik medger att man deltagit i diskussioner med kommunen och Skanska med anledning av busstrafiken till Hasselbacken, som idag är inställd av olika skäl. Skanska fäktar vilt för sin överlevnad och har i sitt underlag till kommunen följdriktigt ställt ut erbjudanden till kollektivtrafiken om att utnyttja vägen genom naturreservatet.

Skanska har även pantsatt sin bergsverksamhet i Billingsryd och framgångsrikt hotat Skövdepolitikerna med att koldioxidutsläppen skulle öka med 1100 ton/år om man tvingas hämta diabas på annat håll. Här silas mygg och sväljs kameler i så rasande fart att den nya flyglinjen från Skövde till Almedalen framstår som ett förslag från självaste Greenpeace. Skövde kommun har ju nyligen accepterat fortsatt brytning i Cementas dagbrott med koldioxidutsläpp om 350 000 ton årligen som följd.

Skanska är naturligtvis måna om sin lukrativa asfalt- och stenproduktion, som man vill ska öka till 300 000 ton/år i tio år. Man antyder samtidigt att man annars riskerar leveranserna till Parocs verksamhet i Hällekis, som utgör 10 procent av den totala bergsproduktionen i Billingsryd. Att sedan hävda att detta är ett riksintresse trots att 90 procent av bergmassan används till okvalificerade ändamål är bara för mycket. Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen krävde 2006-2007 att diabasbrytningen till Paroc skulle utgöra minst 50 procent, respektive 40 procent av den utbrutna mängden, något som Skanska överklagade och vann den gången. Man ville inte ha några krav på sig alls. Men inte en gång till. Det ska vi se till.

Sprängandet och körandet i Billingsryd utgör en allvarlig störning för boende i Hasselbacken, där man också har områdesbestämmelser rörande informationsplikt för vibrationsstörningar vid försäljning av fastigheter. Problem finns också för ett 30-tal andra fastigheter längs Däldernavägen och Lerdalavägen. Allt detta öppnar Skanska, Västtrafik och kommunen nu för att det ska fortgå i ytterligare 10 år. Billingsryd skulle ju stängas 2019-12-31. Hur tar Skövde kommun egentligen tillvara kommuninnevånarnas intressen och egendom?

Jag vill nu veta vilka kontakter som förevarit mellan Västtrafik och Skanska, och en förklaring från Skövde kommun angående hur man återigen hamnat i en kniptång mellan storföretag.

För nu skall Billingsryd stängas – för gott. Vägen genom Ryds ängar var droppen.

Jonny Fagerström

Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.