14 jul 2017 06:00

14 jul 2017 06:00

Närhet är bra för miljön

Vindkraft

Replik

I en debattartikel talar Jan Hedman om min och Centerpartiets åsikter kring vindkraften och den kommunala beslutanderätten. För Centerpartiets del är det viktigt med kommunal beslutanderätt, också kring vindkraft. Vi tycker också det är självklart att beslut kring vindkraft motiveras och fattas inom rimlig tid, vilket inte alltid sker idag. Rättssäkerhet är viktigt, oavsett utfall, för alla de som är involverade i ärendena. Vi vill även att skatten som både vind- och vattenkraft idag betalar till staten ska gå tillbaka till bygden där de finns istället.

För oss är en hållbar energiförsörjning viktigt. I juni förra året lyckades vi få igenom en förlängning av elcertifikatsystemet i den energiöverenskommelse som då slöts. Det betyder att den förnybara energin kommer att växa de kommande åren och vårt mål är att år 2040 ska hela Sveriges elproduktion vara förnybar. En del av det kommer garanterat att vara vindkraft.

Centerpartiet driver en närodlad politik. Vi ser gärna att fler är med och bidrar till vår gemensamma energiförsörjning. En andel i ett vindkraftverk, en solpanel på taket eller en pelletspanna i källaren är exempel på hur vi alla kan vara med och bidra. Inte minst i tider av otrygghet i omvärlden är det klokt att inte vara alltför beroende av ett fåtal stora kraftanläggningar långt bort. Närheten bygger vårt samhälle starkare och det är bra för miljön. Då ska det också vara bra för plånboken. Det är vårt fokus.

Rickard Nordin

Klimat- och energipolitisk talesperson, Centerpartiet

I en debattartikel talar Jan Hedman om min och Centerpartiets åsikter kring vindkraften och den kommunala beslutanderätten. För Centerpartiets del är det viktigt med kommunal beslutanderätt, också kring vindkraft. Vi tycker också det är självklart att beslut kring vindkraft motiveras och fattas inom rimlig tid, vilket inte alltid sker idag. Rättssäkerhet är viktigt, oavsett utfall, för alla de som är involverade i ärendena. Vi vill även att skatten som både vind- och vattenkraft idag betalar till staten ska gå tillbaka till bygden där de finns istället.

För oss är en hållbar energiförsörjning viktigt. I juni förra året lyckades vi få igenom en förlängning av elcertifikatsystemet i den energiöverenskommelse som då slöts. Det betyder att den förnybara energin kommer att växa de kommande åren och vårt mål är att år 2040 ska hela Sveriges elproduktion vara förnybar. En del av det kommer garanterat att vara vindkraft.

Centerpartiet driver en närodlad politik. Vi ser gärna att fler är med och bidrar till vår gemensamma energiförsörjning. En andel i ett vindkraftverk, en solpanel på taket eller en pelletspanna i källaren är exempel på hur vi alla kan vara med och bidra. Inte minst i tider av otrygghet i omvärlden är det klokt att inte vara alltför beroende av ett fåtal stora kraftanläggningar långt bort. Närheten bygger vårt samhälle starkare och det är bra för miljön. Då ska det också vara bra för plånboken. Det är vårt fokus.

Rickard Nordin

Klimat- och energipolitisk talesperson, Centerpartiet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.