15 jul 2017 06:00

15 jul 2017 06:00

Föreställ er semlor utan grädde

DEBATT: Djurhållning

Svar till G. Franzén.

Kor är nyttodjur. De är också kulturbärare och naturvårdare av stort värde. Kon och människan har levt i värdefull symbios sedan urminnes tid. Utan dem skulle vi ha få öppna marker.

Bristen på naturgödsel skulle tvinga fram en ännu högre produktion av konstgödsel, vilket knappast främjar artrikedomen på ängar och naturmarker. Våra svenska kor får också leva sitt liv i god omvårdnad och trygghet och utsätts inte för de faror som många vilda djur får leva med. När de till slut slaktas blir de till föda och kraft för många människor. De tillför också då andra värdefulla naturprodukter såsom hudar.

Alternativet är naturvidriga plastprodukter som förorenar natur och världshav. Från kon kommer också sådana produkter som grädde, filmjölk, smör och ost. Föreställ er tårta eller semlor utan grädde? Jag tror att sommarens jordgubbar skulle uppskattas mindre om de skulle serveras utan grädde eller mjölk.

På många håll i världen är nötboskapen den enda garanten för människors överlevnad. Att göra som G. Franzén, försöka skrämma med frakturer och förtida död, visar bara vilken brist på argument hon har. Dricker man för mycket vatten är det också skadligt har man från läkarhåll konstaterat. Kanske något för Franzén att ta upp i nästa varning? ”Onaturligt” säger Franzén och har fel igen. Att dricka mjölk är inte mer onaturligt än att äta bröd som först måste odlas som säd och sedan bearbetas för att kunna ätas.

Franzén titulerar sig också som medlem i ”Djurens Rätt”. Vilka djur har givit henne den rätten? Boskap har man inte bara för nöjes skull, utan för att tillgodogöra sig dess tillgångar. Att avstå från boskapsskötsel skulle i praktiken betyda att allt vad boskap heter skulle utrotas med undantag av enstaka individer i djurparker. G. Franzén kanske skulle ställa frågan till kossan på klöverängen vad hon helst vill göra: leva ett antal år i med gott bete och friskt vatten för att sedan ge näring åt många människor, eller att utrotas som ras och hamna i framtida skolböcker som forntida fossil?

Kunde en ko tala, skulle nog G. Franzén få svar på tal.

Bernt Johansson

 

Kor är nyttodjur. De är också kulturbärare och naturvårdare av stort värde. Kon och människan har levt i värdefull symbios sedan urminnes tid. Utan dem skulle vi ha få öppna marker.

Bristen på naturgödsel skulle tvinga fram en ännu högre produktion av konstgödsel, vilket knappast främjar artrikedomen på ängar och naturmarker. Våra svenska kor får också leva sitt liv i god omvårdnad och trygghet och utsätts inte för de faror som många vilda djur får leva med. När de till slut slaktas blir de till föda och kraft för många människor. De tillför också då andra värdefulla naturprodukter såsom hudar.

Alternativet är naturvidriga plastprodukter som förorenar natur och världshav. Från kon kommer också sådana produkter som grädde, filmjölk, smör och ost. Föreställ er tårta eller semlor utan grädde? Jag tror att sommarens jordgubbar skulle uppskattas mindre om de skulle serveras utan grädde eller mjölk.

På många håll i världen är nötboskapen den enda garanten för människors överlevnad. Att göra som G. Franzén, försöka skrämma med frakturer och förtida död, visar bara vilken brist på argument hon har. Dricker man för mycket vatten är det också skadligt har man från läkarhåll konstaterat. Kanske något för Franzén att ta upp i nästa varning? ”Onaturligt” säger Franzén och har fel igen. Att dricka mjölk är inte mer onaturligt än att äta bröd som först måste odlas som säd och sedan bearbetas för att kunna ätas.

Franzén titulerar sig också som medlem i ”Djurens Rätt”. Vilka djur har givit henne den rätten? Boskap har man inte bara för nöjes skull, utan för att tillgodogöra sig dess tillgångar. Att avstå från boskapsskötsel skulle i praktiken betyda att allt vad boskap heter skulle utrotas med undantag av enstaka individer i djurparker. G. Franzén kanske skulle ställa frågan till kossan på klöverängen vad hon helst vill göra: leva ett antal år i med gott bete och friskt vatten för att sedan ge näring åt många människor, eller att utrotas som ras och hamna i framtida skolböcker som forntida fossil?

Kunde en ko tala, skulle nog G. Franzén få svar på tal.

Bernt Johansson

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.