15 jul 2017 06:00

15 jul 2017 06:00

Hållbar stadsutveckling förutsätter moderna tömningslösningar

DEBATT: Avfall

Replik till Lars Persson, Avfallshantering Östra Skaraborg.

Hållbar stadsutveckling handlar om flera saker. Ibland innebär det att olika behov står i strid med varandra. Då måste vi sträva efter att hitta gemensamma prioriteringar och fokusera på de lösningar som skapar störst samhällsnytta.

Idag är bostadsbristen akut. Det innebär att om vi inte växlar upp byggtakten kommer Skövde med omnejd få stora problem. För att kunna bygga nytt och förtäta befintliga områden måste vi få använda underjordiska behållare för hushålls- och matavfallsinsamling – i aktuella projekt finns inga andra alternativ. Även i befintliga bostadsområden är det viktigt att modernisera avfallshanteringen.

Att AÖS vill föra in matavfallsinsamling för alla sina kundgrupper inom sina medlemskommuner är välkommet då vi fastighetsägare mer än gärna vill vara med och bidra till en hållbar utveckling. Men vår övertygelse är att detta fungerar bäst om det genomförs i dialog och med målsättningen att det ska fungera för alla inblandade parter. När fokus enbart ligger på felsorteringsgrad missar AÖS många andra perspektiv som också spelar roll i frågan.

Eftersom stadsutbyggnaden begränsas starkt när en modern sophantering försvåras måste frågeställningen hanteras nu. Och med risk för att bli tjatig så upprepar vi det igen, då krävs det att själva lösningarna för tömning prioriteras och utvecklas så att vi kan nyttja underjordiska behållare. Produktutveckling och att tillmötesgå kundernas behov måste vara fokus för AÖS. Studera andra kommuners lösningar och affärsmodeller så går det att hitta redan färdiga lösningar och metoder som heller inte behöver medföra högre avgifter.

Vi är väl medvetna om att sorteringskvaliteten behöver vara hög för att vi ska få effekt och kraft i den cirkulära ekonomin. Men vi vet också att det är ett arbete som kräver tålamod och uthållighet. Att komma tillrätta med felsorteringen handlar främst om att hitta sätt att stimulera och förenkla för användarna att göra rätt genom kommunikation och utbildning. Vi tror på att stimulera till att göra rätt istället för att straffa. Vi kan i våra hyresgästenkäter se att frågan om möjligheterna för sortering av avfall i bostadsområden är den enskilt viktigaste frågan. Kunderna vill att möjligheten ska finnas och då måste vi tro på att de flesta vill göra rätt om förutsättningarna är de bästa. Sammanhållna, fräscha och tydliga lösningar ökar alltså förutsättningarna för högre sorteringskvalitet och gör Skövde och andra kommuner till mer attraktiva platser att bo på.

Att hantera den akuta frågan om moderna tömningslösningar för att klara av det omedelbara behovet av förtätning och nybyggnation utesluter inte arbetet med att komma tillrätta med felsortering. Det är snarare en förutsättning för att sortering överhuvudtaget ska vara möjlig i framtidens bostadsområden.

Dan Sandén

vd Skövdebostäder

Hållbar stadsutveckling handlar om flera saker. Ibland innebär det att olika behov står i strid med varandra. Då måste vi sträva efter att hitta gemensamma prioriteringar och fokusera på de lösningar som skapar störst samhällsnytta.

Idag är bostadsbristen akut. Det innebär att om vi inte växlar upp byggtakten kommer Skövde med omnejd få stora problem. För att kunna bygga nytt och förtäta befintliga områden måste vi få använda underjordiska behållare för hushålls- och matavfallsinsamling – i aktuella projekt finns inga andra alternativ. Även i befintliga bostadsområden är det viktigt att modernisera avfallshanteringen.

Att AÖS vill föra in matavfallsinsamling för alla sina kundgrupper inom sina medlemskommuner är välkommet då vi fastighetsägare mer än gärna vill vara med och bidra till en hållbar utveckling. Men vår övertygelse är att detta fungerar bäst om det genomförs i dialog och med målsättningen att det ska fungera för alla inblandade parter. När fokus enbart ligger på felsorteringsgrad missar AÖS många andra perspektiv som också spelar roll i frågan.

Eftersom stadsutbyggnaden begränsas starkt när en modern sophantering försvåras måste frågeställningen hanteras nu. Och med risk för att bli tjatig så upprepar vi det igen, då krävs det att själva lösningarna för tömning prioriteras och utvecklas så att vi kan nyttja underjordiska behållare. Produktutveckling och att tillmötesgå kundernas behov måste vara fokus för AÖS. Studera andra kommuners lösningar och affärsmodeller så går det att hitta redan färdiga lösningar och metoder som heller inte behöver medföra högre avgifter.

Vi är väl medvetna om att sorteringskvaliteten behöver vara hög för att vi ska få effekt och kraft i den cirkulära ekonomin. Men vi vet också att det är ett arbete som kräver tålamod och uthållighet. Att komma tillrätta med felsorteringen handlar främst om att hitta sätt att stimulera och förenkla för användarna att göra rätt genom kommunikation och utbildning. Vi tror på att stimulera till att göra rätt istället för att straffa. Vi kan i våra hyresgästenkäter se att frågan om möjligheterna för sortering av avfall i bostadsområden är den enskilt viktigaste frågan. Kunderna vill att möjligheten ska finnas och då måste vi tro på att de flesta vill göra rätt om förutsättningarna är de bästa. Sammanhållna, fräscha och tydliga lösningar ökar alltså förutsättningarna för högre sorteringskvalitet och gör Skövde och andra kommuner till mer attraktiva platser att bo på.

Att hantera den akuta frågan om moderna tömningslösningar för att klara av det omedelbara behovet av förtätning och nybyggnation utesluter inte arbetet med att komma tillrätta med felsortering. Det är snarare en förutsättning för att sortering överhuvudtaget ska vara möjlig i framtidens bostadsområden.

Dan Sandén

vd Skövdebostäder

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.