17 jul 2017 06:00

17 jul 2017 06:00

Varför ges inte hjälp att sluta missbruka

DEBATT: Missbruk

Cecilia Widegren skrev förtjänstfullt i ämnet om nya droger i denna spalt. Det finns säkert en del att göra för att minska detta – ett bruk som är tydligt skadligt för samhällets normsystem, ekonomi och mycket mer. En inbiten missbrukare är en belastning för samhället på flera sätt. Oftast kan personen inte arbeta och det allmänna förlorar därmed skatteintäkter.

En missbrukare får ofta ett kriminellt beteende och har svårt att skilja på rätt och fel. En missbrukare är inte sällan ansvarslös, utgör ett negativt exempel och ger dåligt intryck inför sina medmänniskor.

Men på ett sätt har vi nog av de ”gamla” drogerna. De illegala drogerna jobbas ständigt med från tullens och polisens sida. En del anser till och med att vårt vårdetablissemang genom underlåtelse att verkligen jobba på att minska missbruket indirekt bidrar till olösta problem.

De missbrukare som använder den drog som anses vara tyngst – heroin - får idag knappast genuin hjälp att sluta utan ”hjälp” genom att få en ersättningsdrog; Metadon eller Subutex. Lanseringen sköttes av psykiatrin. En drog ersätts av en annan, vilket absolut inte löser grundproblemet och tyvärr ger de nya problem i för individen och samhället. De är även attraktiva på svarta marknaden och säljs vidare.

En missbrukare som nyss framträdde i SVT, vilken tidigare gick på heroin men nu gått på Metadon i 10-15 år beklagade sig; varför får jag inte hjälp att sluta missbruka?

Helena

 

En missbrukare får ofta ett kriminellt beteende och har svårt att skilja på rätt och fel. En missbrukare är inte sällan ansvarslös, utgör ett negativt exempel och ger dåligt intryck inför sina medmänniskor.

Men på ett sätt har vi nog av de ”gamla” drogerna. De illegala drogerna jobbas ständigt med från tullens och polisens sida. En del anser till och med att vårt vårdetablissemang genom underlåtelse att verkligen jobba på att minska missbruket indirekt bidrar till olösta problem.

De missbrukare som använder den drog som anses vara tyngst – heroin - får idag knappast genuin hjälp att sluta utan ”hjälp” genom att få en ersättningsdrog; Metadon eller Subutex. Lanseringen sköttes av psykiatrin. En drog ersätts av en annan, vilket absolut inte löser grundproblemet och tyvärr ger de nya problem i för individen och samhället. De är även attraktiva på svarta marknaden och säljs vidare.

En missbrukare som nyss framträdde i SVT, vilken tidigare gick på heroin men nu gått på Metadon i 10-15 år beklagade sig; varför får jag inte hjälp att sluta missbruka?

Helena

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.