09 aug 2017 06:00

09 aug 2017 08:18

Vi behöver fler poliser

DEBATT

För 20 år sedan satt jag med min yngsta dotter och väntade på bussen. En väktarbil körde fram till en port. Väktaren klev ur bilen, låste upp och körde in sitt fordon Jag vände mig till min dotter och frågade henne om hon visste vad en väktare är. Hennes svar har följt med mig sedan dess: ”De skyddar oss, för polisen hinner inte.”

Sedan dess har jag funderat över hur ett barn fått denna uppfattning. Men kanske var det så att hennes inblick i den framtida utvecklingen var mer insiktsfull än min egen.

De senaste åren har otryggheten ökat i vårt land. Många vågar inte längre gå hem själva på kvällen, vi låser våra dörrar och fordon som aldrig förr och mängder av larm installeras. Våra privata hem är inte öppna på det sätt som vi varit vana vid.

Våra offentliga hus är hårt skyddade. Skövde Stadshus är ett exempel på denna negativa trend. När huset skapades så var tanken öppenhet och tillgänglighet. Få kontor har trädörrar, de flesta är av glas. Hela interiören är luftig och man kan se in hos varandra. Idén var att där skulle en mötesplats mellan invånare, politiker och tjänstepersoner skapas. Där skulle man kunna komma in och få svar på sina frågor eller framföra sina tankar.

I dag är huset skyddat. Man kan inte längre gå in fritt utan måste anmäla sitt besök i kontaktcentrat. Spontana samtal mellan oss politiker och allmänheten får ske i andra hus.

Som ordförande för kommunfullmäktige är jag ansvarig för ordningen vid våra möten. Nu har jag en expert på säkerhetsfrågor som hjälper till att inför varje möte göra en bedömning av vårt säkerhetsläge. I några fall har uniformerad personal funnits vid vår sida även under ett vanligt fullmäktigemöte.

Sverige behöver öka tryggheten i samhället. Kristdemokraterna har många förslag på området, men det första och viktigaste är att öka antalet poliser. Vår bedömning är att det behövs polisiär närvaro i alla Sveriges kommuner. Vi tror att 10 000 nya poliser är nödvändigt. Kristdemokraterna verkar för att det år 2025 ska finnas 30 000 poliser i Sverige.

Men på längre sikt måste vi också höja anseendet för att vara polis. Utbildningen ska vara gedigen. Några poliser light vill vi inte ha. De ska vara välutbildade, kunniga och tillgängliga. Som ett led i denna satsning måste vi också se över arbetsvillkor och arbetsmiljöer för poliserna. Det måste finnas såväl utvecklingsmöjligheter inom kåren, som möjlighet att lönen ökar.

Jag tror att polisen ska vara en statlig angelägenhet, men vill gärna se någon form av kommunpoliser där vi på ett mer påtagligt sätt arbetar tillsammans mellan kommun och myndighet.

Jag leder det lokala Brottsförebyggande Rådet i Skövde och där finns en mycket god samverkan mellan oss, men denna behöver utvecklas.

Ingen ska behöva vara orolig för att vistas på gator och allmänna platser i Skövde. Som kommun har vi ett ansvar men vi måste också få fler poliser så att deras synlighet ökar. Fler närvarande poliser stärker tryggheten.

Conny Brännberg (KD)

Sedan dess har jag funderat över hur ett barn fått denna uppfattning. Men kanske var det så att hennes inblick i den framtida utvecklingen var mer insiktsfull än min egen.

De senaste åren har otryggheten ökat i vårt land. Många vågar inte längre gå hem själva på kvällen, vi låser våra dörrar och fordon som aldrig förr och mängder av larm installeras. Våra privata hem är inte öppna på det sätt som vi varit vana vid.

Våra offentliga hus är hårt skyddade. Skövde Stadshus är ett exempel på denna negativa trend. När huset skapades så var tanken öppenhet och tillgänglighet. Få kontor har trädörrar, de flesta är av glas. Hela interiören är luftig och man kan se in hos varandra. Idén var att där skulle en mötesplats mellan invånare, politiker och tjänstepersoner skapas. Där skulle man kunna komma in och få svar på sina frågor eller framföra sina tankar.

I dag är huset skyddat. Man kan inte längre gå in fritt utan måste anmäla sitt besök i kontaktcentrat. Spontana samtal mellan oss politiker och allmänheten får ske i andra hus.

Som ordförande för kommunfullmäktige är jag ansvarig för ordningen vid våra möten. Nu har jag en expert på säkerhetsfrågor som hjälper till att inför varje möte göra en bedömning av vårt säkerhetsläge. I några fall har uniformerad personal funnits vid vår sida även under ett vanligt fullmäktigemöte.

Sverige behöver öka tryggheten i samhället. Kristdemokraterna har många förslag på området, men det första och viktigaste är att öka antalet poliser. Vår bedömning är att det behövs polisiär närvaro i alla Sveriges kommuner. Vi tror att 10 000 nya poliser är nödvändigt. Kristdemokraterna verkar för att det år 2025 ska finnas 30 000 poliser i Sverige.

Men på längre sikt måste vi också höja anseendet för att vara polis. Utbildningen ska vara gedigen. Några poliser light vill vi inte ha. De ska vara välutbildade, kunniga och tillgängliga. Som ett led i denna satsning måste vi också se över arbetsvillkor och arbetsmiljöer för poliserna. Det måste finnas såväl utvecklingsmöjligheter inom kåren, som möjlighet att lönen ökar.

Jag tror att polisen ska vara en statlig angelägenhet, men vill gärna se någon form av kommunpoliser där vi på ett mer påtagligt sätt arbetar tillsammans mellan kommun och myndighet.

Jag leder det lokala Brottsförebyggande Rådet i Skövde och där finns en mycket god samverkan mellan oss, men denna behöver utvecklas.

Ingen ska behöva vara orolig för att vistas på gator och allmänna platser i Skövde. Som kommun har vi ett ansvar men vi måste också få fler poliser så att deras synlighet ökar. Fler närvarande poliser stärker tryggheten.

Conny Brännberg (KD)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.