10 aug 2017 08:11

10 aug 2017 08:11

Det tidigare larmet var föråldrat

Trygghetslarm:

Replik till boende på Bagaren angående trygghetslarm (SLA 5/8).

Bagaren är ett boende anpassat för äldre där alla får hjälp och stöd utifrån biståndsbedömda hemtjänstinsatser. Den som har behov och önskemål om trygghetslarm får detta installerat i sin lägenhet. Jag beklagar att du upplever att det har blivit mindre tryggt att använda trygghetslarmet. Jag ska försöka att ge en bakgrund till varför Skövde kommun gjort en förändring i rutinerna.

Det tidigare analoga interna larmsystemet som kopplades direkt till personal på Bagaren var föråldrat och behövde bytas ut. Trygghetslarmet har därför ersatts av ett digitalt trygghetslarmsystem som säkrar framtida funktion. Detta är samma trygghetslarmsystem som används inom hemtjänsten i hela Skövde kommun.

Larmcentralen i Örebro tar emot alla larm och informerar sedan omedelbart rätt personalgrupp om vem som larmat och vad den äldre kan behöva hjälp med.

Förändringar är alltid lite jobbiga till att börja med, men jag hoppas att du kommer att känna dig lugn med det nya sättet att arbeta med trygghetslarmen som är anpassade till framtiden och den nya tekniken.

Tobias Hultström

Avdelningschef sektor vård och omsorg

Bagaren är ett boende anpassat för äldre där alla får hjälp och stöd utifrån biståndsbedömda hemtjänstinsatser. Den som har behov och önskemål om trygghetslarm får detta installerat i sin lägenhet. Jag beklagar att du upplever att det har blivit mindre tryggt att använda trygghetslarmet. Jag ska försöka att ge en bakgrund till varför Skövde kommun gjort en förändring i rutinerna.

Det tidigare analoga interna larmsystemet som kopplades direkt till personal på Bagaren var föråldrat och behövde bytas ut. Trygghetslarmet har därför ersatts av ett digitalt trygghetslarmsystem som säkrar framtida funktion. Detta är samma trygghetslarmsystem som används inom hemtjänsten i hela Skövde kommun.

Larmcentralen i Örebro tar emot alla larm och informerar sedan omedelbart rätt personalgrupp om vem som larmat och vad den äldre kan behöva hjälp med.

Förändringar är alltid lite jobbiga till att börja med, men jag hoppas att du kommer att känna dig lugn med det nya sättet att arbeta med trygghetslarmen som är anpassade till framtiden och den nya tekniken.

Tobias Hultström

Avdelningschef sektor vård och omsorg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.