10 aug 2017 08:10

10 aug 2017 08:10

Kyrkan ska inte vara partipolitisk

Kyrkovalet:

Kyrkan har Jesus Kristus som Herre och Frälsare. Kristen tro har alltså sin fokus på honom och hans ord. Det personliga mötet med Frälsaren omskapar människan och gör henne också medveten som medmänniska med omsorg om sin nästa. Hela vårt sociala system är i sin ursprungliga grund byggd på kristna värderingar. ”Här är icke man eller kvinna, slav eller fri... alla är ni ett i Kristus”. Kristus står alltså över allt vad partipolitik heter.

Denna syn präglar kyrkan även om man inte alltid har nått ända fram. Det vore därför olyckligt om kyrkan skulle styras av politiska partivärderingar, som skiftar tiderna igenom, och oftast utan förankring i traditionell kristen tro. Det är därför ett varningstecken när man läser ett uttalande av Stefan Löfven: ”Kyrkan kommer att vara en intressant arena för socialdemokratin inom oöverskådlig tid, jag kan inte se slutet på det engagemanget”. (Kyrkans Tidning 25/26 2017).

Kyrkan är alltså för Löfven inget annat än arena för politiska utspel. Jag säger bara: Gud bevare oss! Varje människa skall kunna gå till en gudstjänst och vara aktiv i kyrkan utan att behöva känna sig obekväm på grund av förhärskad politisk uppfattning. Bibeln, inte något partiprogram, är grunden för kristen tro. Jag delar därmed Rune Hjelms uppfattning att kyrkan skall vara fri från partipolitik (SLA 5/8). I den kristna gemenskapen skall vi kunna mötas oavsett politisk uppfattning och engagemang, och utan inblandning av partipolitik. Det är därför jag ställer upp som kandidat för Frimodig Kyrka.

Bernt Johansson

Denna syn präglar kyrkan även om man inte alltid har nått ända fram. Det vore därför olyckligt om kyrkan skulle styras av politiska partivärderingar, som skiftar tiderna igenom, och oftast utan förankring i traditionell kristen tro. Det är därför ett varningstecken när man läser ett uttalande av Stefan Löfven: ”Kyrkan kommer att vara en intressant arena för socialdemokratin inom oöverskådlig tid, jag kan inte se slutet på det engagemanget”. (Kyrkans Tidning 25/26 2017).

Kyrkan är alltså för Löfven inget annat än arena för politiska utspel. Jag säger bara: Gud bevare oss! Varje människa skall kunna gå till en gudstjänst och vara aktiv i kyrkan utan att behöva känna sig obekväm på grund av förhärskad politisk uppfattning. Bibeln, inte något partiprogram, är grunden för kristen tro. Jag delar därmed Rune Hjelms uppfattning att kyrkan skall vara fri från partipolitik (SLA 5/8). I den kristna gemenskapen skall vi kunna mötas oavsett politisk uppfattning och engagemang, och utan inblandning av partipolitik. Det är därför jag ställer upp som kandidat för Frimodig Kyrka.

Bernt Johansson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.