11 aug 2017 08:09

11 aug 2017 08:09

Ett osunt sätt att tänka

Kyrkovalet:

Det är ju roligt att en person som Bernt Johansson kandiderar för Frimodig kyrka (SLA 10/8), tillsammans med personer som tänker likadant som Rune Hjelm och han själv. De har säkert en agenda som de gärna vill profilera i hopp om att medborgarna ska rösta på dem.

Men om någon annan känner för att alliera sig med likatänkande utifrån liberala värderingar, socialistiska, kommunistiska, moderata, kristdemokratiska eller rent av fascistiska då är det tydligen fel. Ett väldigt osunt sätt att tänka, tycker jag.

Så länge företrädarna har Svenska kyrkans väl och ve som sitt huvudsakliga intresse istället för den förhärskande Jante-lagen så har jag inget problem i att folk grupperar sig i intresseområden inom kyrkopolitiken. Så länge det för kyrkan framåt istället för att låsa in sig i stofilernas dagdrömmar om att alla religioner får plats i Svenska kyrkan.

Mikael Ohlsson

f.d. liberal kyrkopolitiker

Det är ju roligt att en person som Bernt Johansson kandiderar för Frimodig kyrka (SLA 10/8), tillsammans med personer som tänker likadant som Rune Hjelm och han själv. De har säkert en agenda som de gärna vill profilera i hopp om att medborgarna ska rösta på dem.

Men om någon annan känner för att alliera sig med likatänkande utifrån liberala värderingar, socialistiska, kommunistiska, moderata, kristdemokratiska eller rent av fascistiska då är det tydligen fel. Ett väldigt osunt sätt att tänka, tycker jag.

Så länge företrädarna har Svenska kyrkans väl och ve som sitt huvudsakliga intresse istället för den förhärskande Jante-lagen så har jag inget problem i att folk grupperar sig i intresseområden inom kyrkopolitiken. Så länge det för kyrkan framåt istället för att låsa in sig i stofilernas dagdrömmar om att alla religioner får plats i Svenska kyrkan.

Mikael Ohlsson

f.d. liberal kyrkopolitiker

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.