11 aug 2017 14:03

11 aug 2017 14:03

Önskan om makt är stor

Kyrkovalet:

Kyrkan påstås vara skild från staten. Ändå tävlar flera partier om inflytande i kyrkan i maktens tecken. Kunskapen om religion är ganska dålig, vilket jag kan påstå eftersom jag inte sedan 1960 har tillhört någon kyrka och aldrig röstat i kyrkoval.

Socialdemokraterna berättar om att de är lika högkyrkliga som alla de som är engagerade i kyrkan. Högkyrklighet har ingenting med det eventuella engagemangets styrka att göra utan är en riktning där ceremonier och ritualer spelar stor roll.

Artikeln visar precis det som man misstänker, att engagemanget i kyrkan hos de politiskt aktiva i kyrkovalet är ganska litet, medan önskan om partiets makt i samhället inom alla områden är ganska stort.

Göran Rudengren

Kyrkan påstås vara skild från staten. Ändå tävlar flera partier om inflytande i kyrkan i maktens tecken. Kunskapen om religion är ganska dålig, vilket jag kan påstå eftersom jag inte sedan 1960 har tillhört någon kyrka och aldrig röstat i kyrkoval.

Socialdemokraterna berättar om att de är lika högkyrkliga som alla de som är engagerade i kyrkan. Högkyrklighet har ingenting med det eventuella engagemangets styrka att göra utan är en riktning där ceremonier och ritualer spelar stor roll.

Artikeln visar precis det som man misstänker, att engagemanget i kyrkan hos de politiskt aktiva i kyrkovalet är ganska litet, medan önskan om partiets makt i samhället inom alla områden är ganska stort.

Göran Rudengren

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.