11 aug 2017 08:08

11 aug 2017 08:08

Socialdemokraterna ett kristet parti?

Kyrkovalet:

Tack Göran Bergman för ditt svar på min insändare (SLA 9/8). Roligt att få diskutera dessa viktiga frågor.

Först vill jag uttrycka min glädje över alla enskilda socialdemokrater som engagerar sig i Svenska kyrkan. Många gör en väldigt god insats i arbetet att sprida evangeliet om Jesus Kristus.

Men nu är det ju inte bara enskilda socialdemokrater, utan hela Socialdemokratiska partiet som ställer upp som nomineringsgrupp inom Svenska kyrkan. Det kanske man som kristen skulle vara glad över, för det betyder ju att partiet måste se sig som en del av ett kristet samfund och alltså ser sig som ett kristet parti, med uppgift att verka för Guds rikes utbredande i Sverige.

Men frågan är om man verkligen gör det. Eller om man bara ser kyrkan som en arena att driva socialdemokratisk politik på. Då blir det fel. Det är inte kyrkans beslutande organ till för.

Vill man som parti vara med och sprida evangelium om Jesus Kristus och verka för Guds rikes utbredande kan man låta sin kristna tro genomsyra alla politiska beslut i samhällsarbetet.

Men ställer man upp som medarbetare i ett kristet samfund gör man det som Jesu lärjunge och inte som socialdemokrat. Och det finns tre politiskt obundna nomineringsgrupper i Skövde att välja mellan.

Men, som sagt, ett stort tack till alla enskilda socialdemokrater som engagerar sig i Svenska kyrkan. Eller i något av de andra kristna samfunden.

Rune Hjelm

Frimodig kyrka

Först vill jag uttrycka min glädje över alla enskilda socialdemokrater som engagerar sig i Svenska kyrkan. Många gör en väldigt god insats i arbetet att sprida evangeliet om Jesus Kristus.

Men nu är det ju inte bara enskilda socialdemokrater, utan hela Socialdemokratiska partiet som ställer upp som nomineringsgrupp inom Svenska kyrkan. Det kanske man som kristen skulle vara glad över, för det betyder ju att partiet måste se sig som en del av ett kristet samfund och alltså ser sig som ett kristet parti, med uppgift att verka för Guds rikes utbredande i Sverige.

Men frågan är om man verkligen gör det. Eller om man bara ser kyrkan som en arena att driva socialdemokratisk politik på. Då blir det fel. Det är inte kyrkans beslutande organ till för.

Vill man som parti vara med och sprida evangelium om Jesus Kristus och verka för Guds rikes utbredande kan man låta sin kristna tro genomsyra alla politiska beslut i samhällsarbetet.

Men ställer man upp som medarbetare i ett kristet samfund gör man det som Jesu lärjunge och inte som socialdemokrat. Och det finns tre politiskt obundna nomineringsgrupper i Skövde att välja mellan.

Men, som sagt, ett stort tack till alla enskilda socialdemokrater som engagerar sig i Svenska kyrkan. Eller i något av de andra kristna samfunden.

Rune Hjelm

Frimodig kyrka

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.