12 aug 2017 06:00

12 aug 2017 06:00

Bygg ut Västra stambanan

DEBATT: Infrastruktur

En utbyggnad av Västra stambanan är viktig för att trygga jobb och välfärd. Västra stambanan, särskilt delen i Västra Götaland, är hårt belastad av cirka 8–10 tåg/timma eller cirka 200 tåg per dygn som trafikerar banan.

Framtidens transporter kräver miljömässigt hållbara lösningar, samtidigt som pendlingen ökar och vi reser allt längre till jobb och utbildning dagligen.

Godstransporter ökar och behovet att skapa miljömässiga och hållbara transporter inom detta område är en självklarhet.

Trafikverket har genomfört en Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) som avslutades våren 2015, i denna redovisas hur transporterna förväntas öka till cirka 10–12 tåg/timma. Den nuvarande infrastrukturen har inte kapacitet att klara denna ökning. Vissa mindre åtgärder med förbigångsspår byggs mellan Göteborg och Skövde, dessa ger enbart avlastning då godståg låter snabbare tåg passera.

Trafikverket skall i månadsskiftet augusti/september redovisa sin plan för de kommande 12 åren, 2018–2029. Regeringen måste nu ta sitt ansvar för en långsiktig robust järnväg som skapar förutsättningar för tillväxt och utveckling i hela landet.

Den plan som kommer inom några veckor behöver därför redovisa hur en långsiktig lösning skall se ut.

Ett första steg är att bygga delen Alingsås – Göteborg, detta skulle innebära en rejäl avlastning och öka kapaciteten för både pendling och godstransporter. På längre sikt behöver ytterligare dubbelspår byggas i första hand till Falköping.

För att klara en ökande befolknings behov av pendling, godstransporter från Skaraborg med en ökande produktion och varuhandel samt att skapa en regionförstoring som ger möjlighet till boende och ett gott liv i hela Västra Götaland, behövs en utbyggnad av Västra stambanan.

Ulf Eriksson (C)

 

Framtidens transporter kräver miljömässigt hållbara lösningar, samtidigt som pendlingen ökar och vi reser allt längre till jobb och utbildning dagligen.

Godstransporter ökar och behovet att skapa miljömässiga och hållbara transporter inom detta område är en självklarhet.

Trafikverket har genomfört en Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) som avslutades våren 2015, i denna redovisas hur transporterna förväntas öka till cirka 10–12 tåg/timma. Den nuvarande infrastrukturen har inte kapacitet att klara denna ökning. Vissa mindre åtgärder med förbigångsspår byggs mellan Göteborg och Skövde, dessa ger enbart avlastning då godståg låter snabbare tåg passera.

Trafikverket skall i månadsskiftet augusti/september redovisa sin plan för de kommande 12 åren, 2018–2029. Regeringen måste nu ta sitt ansvar för en långsiktig robust järnväg som skapar förutsättningar för tillväxt och utveckling i hela landet.

Den plan som kommer inom några veckor behöver därför redovisa hur en långsiktig lösning skall se ut.

Ett första steg är att bygga delen Alingsås – Göteborg, detta skulle innebära en rejäl avlastning och öka kapaciteten för både pendling och godstransporter. På längre sikt behöver ytterligare dubbelspår byggas i första hand till Falköping.

För att klara en ökande befolknings behov av pendling, godstransporter från Skaraborg med en ökande produktion och varuhandel samt att skapa en regionförstoring som ger möjlighet till boende och ett gott liv i hela Västra Götaland, behövs en utbyggnad av Västra stambanan.

Ulf Eriksson (C)

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.