11 sep 2017 08:05

11 sep 2017 08:05

Gör bostadsdrömmen till verklighet

Debatt:

Sedan antagningsbeskeden till universitet och högskola började komma i juli är det många unga som haft skäl att befinna sig i en känslomässig berg-och-dalbana. Spänning över att flytta till en ny stad och börja en ny utbildning. Ångest över att hitta en bostad som gör att det blir möjligt.

För vid den här tiden varje år dyker berättelserna upp om studenter som tillfälligt tvingas bo i tält eller betala ockerhyror för ett rum knappt större än en städskrubb. Och trots att det nu byggs mer bostäder än det gjorts sedan miljonprogrammets dagar så är bostadsbristen skriande. I slutet av augusti presenterade Sveriges Förenade Studentkårer sin årliga bostadsrapport som visar att Skövde återigen är bland de rödlistade studieorterna, vilket innebär att studenter inte kan räkna med att få ett tryggt boende under höstterminen. Det är ovärdigt vårt välfärdssamhälle.

Bostadsbristen gör också att det är många som till och med tvingas tacka nej till en efterlängtad utbildning. Det är ett slöseri med människors drömmar och ett misslyckande för hela samhället när framtidens arbetskraft inte utbildas. Det säger sig alla politiska partier hålla med om och regeringen har levererat ett antal förslag som leder i rätt riktning, till exempel investeringsstöd till små och klimatsmarta hyresrätter och uppdrag till statligt ägda Akademiska hus att bygga studentbostäder i egen regi. Men för att garantera rätten till en bostad behöver ännu mer göras.

Men problemet är inte bara att det inte byggs tillräckligt, det är också att det som byggs är för dyrt för att unga och studenter ska kunna bo där. För att vi ska slippa tränga ihop oss allt fler på mindre ytor behövs kraftfulla reformer för fler hyresrätter med överkomliga hyror. SSU vill se:

1. Subventionerade lån till byggande av hyresrätter med lägre hyror: Det är dyrt att bygga bostäder, och därför måste det finnas goda möjligheter att låna pengar till nya bostadsprojekt. Ju bättre lånevillkoren är, desto lägre kan hyran vara. Staten bör tillhandahålla lån med goda villkor till de som bygger bostäder, mot att dessa lovar att hålla hyran på en låg nivå. En del av pengarna bör riktas särskilt till byggande av studentbostäder.

2. Allmännyttiga byggbolag: En av orsakerna till höga hyror i nyproduktionen är att svenska byggpriser är högst i hela EU. Detta är en följd av att byggbranschen domineras av ett fåtal stora företag och ineffektiva byggmetoder. För att genomföra samhällsnyttiga byggprojekt, öka det industriella byggandet och pressa byggpriserna bör en modell med offentligt ägda byggbolag prövas.

3. Utbildningsinsatser för byggbranschen: Bristen på utbildad arbetskraft som kan jobba i byggbranschen är akut. Stora pensionsavgångar väntar och alldeles för få utbildas. Staten måste nu snabbt sjösätta utbildnings- och arbetsmarknadsåtgärder för att lösa bristen på arbetskraft.

4. Skatterättvisa mellan upplåtelseformerna. På grund av skattesystemets utformning är kostnaden för en nybyggd hyresrätt 2 000 kronor högre per månad i olika skatter och avgifter än för en jämförbar bostadsrätt eller villa. Detta försämrar hyresrättens konkurrenskraft och bidrar till att det byggs för få hyreslägenheter och till att hyrorna blir höga. Detta måste ändras. Ett första steg är att inleda en utfasning av ränteavdragen.

Att unga tvingas tacka nej till utbildning på grund av bostadsbristen riskerar inte bara att krossa livsdrömmar, utan det utgör även ett hot mot hela samhällets ekonomiska utveckling. Visst kostar det pengar att bedriva en aktiv bostadspolitik, men om unga inte kan få ett eget hem riskerar det att kosta samhället mycket mer än så.

Med SSU:s bostadspolitik skulle fler studenter kunna flytta hemifrån, utbilda sig och kanske träffa kärleken. Men framförallt skulle de kunna se fram emot en framtid där möjligheten till ett eget hem kan bli verklighet och inte bara en dröm.

Philip Botström

ordförande SSU

Ola Palmgren

förbundsstyrelseledamot SSU

Lina Ahl

ordförande SSU Skaraborg

Elin Hjärtqvist

ordförande SSU Skövde

Sedan antagningsbeskeden till universitet och högskola började komma i juli är det många unga som haft skäl att befinna sig i en känslomässig berg-och-dalbana. Spänning över att flytta till en ny stad och börja en ny utbildning. Ångest över att hitta en bostad som gör att det blir möjligt.

För vid den här tiden varje år dyker berättelserna upp om studenter som tillfälligt tvingas bo i tält eller betala ockerhyror för ett rum knappt större än en städskrubb. Och trots att det nu byggs mer bostäder än det gjorts sedan miljonprogrammets dagar så är bostadsbristen skriande. I slutet av augusti presenterade Sveriges Förenade Studentkårer sin årliga bostadsrapport som visar att Skövde återigen är bland de rödlistade studieorterna, vilket innebär att studenter inte kan räkna med att få ett tryggt boende under höstterminen. Det är ovärdigt vårt välfärdssamhälle.

Bostadsbristen gör också att det är många som till och med tvingas tacka nej till en efterlängtad utbildning. Det är ett slöseri med människors drömmar och ett misslyckande för hela samhället när framtidens arbetskraft inte utbildas. Det säger sig alla politiska partier hålla med om och regeringen har levererat ett antal förslag som leder i rätt riktning, till exempel investeringsstöd till små och klimatsmarta hyresrätter och uppdrag till statligt ägda Akademiska hus att bygga studentbostäder i egen regi. Men för att garantera rätten till en bostad behöver ännu mer göras.

Men problemet är inte bara att det inte byggs tillräckligt, det är också att det som byggs är för dyrt för att unga och studenter ska kunna bo där. För att vi ska slippa tränga ihop oss allt fler på mindre ytor behövs kraftfulla reformer för fler hyresrätter med överkomliga hyror. SSU vill se:

1. Subventionerade lån till byggande av hyresrätter med lägre hyror: Det är dyrt att bygga bostäder, och därför måste det finnas goda möjligheter att låna pengar till nya bostadsprojekt. Ju bättre lånevillkoren är, desto lägre kan hyran vara. Staten bör tillhandahålla lån med goda villkor till de som bygger bostäder, mot att dessa lovar att hålla hyran på en låg nivå. En del av pengarna bör riktas särskilt till byggande av studentbostäder.

2. Allmännyttiga byggbolag: En av orsakerna till höga hyror i nyproduktionen är att svenska byggpriser är högst i hela EU. Detta är en följd av att byggbranschen domineras av ett fåtal stora företag och ineffektiva byggmetoder. För att genomföra samhällsnyttiga byggprojekt, öka det industriella byggandet och pressa byggpriserna bör en modell med offentligt ägda byggbolag prövas.

3. Utbildningsinsatser för byggbranschen: Bristen på utbildad arbetskraft som kan jobba i byggbranschen är akut. Stora pensionsavgångar väntar och alldeles för få utbildas. Staten måste nu snabbt sjösätta utbildnings- och arbetsmarknadsåtgärder för att lösa bristen på arbetskraft.

4. Skatterättvisa mellan upplåtelseformerna. På grund av skattesystemets utformning är kostnaden för en nybyggd hyresrätt 2 000 kronor högre per månad i olika skatter och avgifter än för en jämförbar bostadsrätt eller villa. Detta försämrar hyresrättens konkurrenskraft och bidrar till att det byggs för få hyreslägenheter och till att hyrorna blir höga. Detta måste ändras. Ett första steg är att inleda en utfasning av ränteavdragen.

Att unga tvingas tacka nej till utbildning på grund av bostadsbristen riskerar inte bara att krossa livsdrömmar, utan det utgör även ett hot mot hela samhällets ekonomiska utveckling. Visst kostar det pengar att bedriva en aktiv bostadspolitik, men om unga inte kan få ett eget hem riskerar det att kosta samhället mycket mer än så.

Med SSU:s bostadspolitik skulle fler studenter kunna flytta hemifrån, utbilda sig och kanske träffa kärleken. Men framförallt skulle de kunna se fram emot en framtid där möjligheten till ett eget hem kan bli verklighet och inte bara en dröm.

Philip Botström

ordförande SSU

Ola Palmgren

förbundsstyrelseledamot SSU

Lina Ahl

ordförande SSU Skaraborg

Elin Hjärtqvist

ordförande SSU Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.