11 sep 2017 08:06

11 sep 2017 08:06

Reform för enklare vardag och fler jobb

Politik:

Jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda är en av de största utmaningar Sverige och Skaraborg står inför. Samtidigt behöver allt fler äldre hjälp för att få vardagen att gå ihop. Vi i Alliansen Skaraborg, M, C, L och KD, presenterar viktiga steg för att sluta klyftan och hjälpa äldre, nämligen ett utvidgat och utvecklat rut-avdrag.

Fler enkla jobb behöver bli till i Skaraborg, så att fler kan få ett första jobb. Genom att underlätta för tillväxten av branscher utan krav på akademisk examen kan tiden det tar att komma i egen försörjning kortas. Samtidigt möjliggör framväxten av en heminriktad tjänstesektor en enklare vardag för många av Skaraborgs äldre. I större utsträckning kan man då få hjälp i och utanför hemmet. Alliansens förslag ger färre i utanförskap och bättre tillgång till hjälp för Skaraborgs äldre.

Alliansen vill även undanröja onödiga byråkratiska regler som utan orsak begränsar vad som kan anses vara en hushållsnära tjänst. Exempelvis kan avdraget även gälla vid flytt, tvätt och tillsyn av hemmet vid resor. Varje individ har egna behov och förutsättningar, någonting som avdraget behöver ta hänsyn till. Därför vill vi bredda rut-avdraget till att inkludera nya tjänster och samtidigt tredubbla taket. Dessutom tycker vi att de som använder avdraget mest, de äldre, ska få ett högre avdrag.

Vi i Alliansen Skaraborg föreslår därför:

• Bredda rut-avdraget till nya tjänster.

• Tredubbla taket i rut-avdraget.

• Höjd avdragsrätt för äldre över 80 år från 50 till 60 procent.

• Ett bredare hemavdrag för äldre.

• Förenkla regelverket.

Vi vill fortsätta utveckla och stärka Skaraborg, som är fantastiskt att leva, verka och bo i. Därför kommer vi fortsätta presentera konkreta förslag för framtidens Skaraborg.

Cecilia Widegren (M)

Ulrika Carlsson (C)

Björn Rubenson (KD)

Alliansriksdagsledamöter Skaraborg

Pär Johnson (L)

Länsförbundsordförande Skaraborg

Jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda är en av de största utmaningar Sverige och Skaraborg står inför. Samtidigt behöver allt fler äldre hjälp för att få vardagen att gå ihop. Vi i Alliansen Skaraborg, M, C, L och KD, presenterar viktiga steg för att sluta klyftan och hjälpa äldre, nämligen ett utvidgat och utvecklat rut-avdrag.

Fler enkla jobb behöver bli till i Skaraborg, så att fler kan få ett första jobb. Genom att underlätta för tillväxten av branscher utan krav på akademisk examen kan tiden det tar att komma i egen försörjning kortas. Samtidigt möjliggör framväxten av en heminriktad tjänstesektor en enklare vardag för många av Skaraborgs äldre. I större utsträckning kan man då få hjälp i och utanför hemmet. Alliansens förslag ger färre i utanförskap och bättre tillgång till hjälp för Skaraborgs äldre.

Alliansen vill även undanröja onödiga byråkratiska regler som utan orsak begränsar vad som kan anses vara en hushållsnära tjänst. Exempelvis kan avdraget även gälla vid flytt, tvätt och tillsyn av hemmet vid resor. Varje individ har egna behov och förutsättningar, någonting som avdraget behöver ta hänsyn till. Därför vill vi bredda rut-avdraget till att inkludera nya tjänster och samtidigt tredubbla taket. Dessutom tycker vi att de som använder avdraget mest, de äldre, ska få ett högre avdrag.

Vi i Alliansen Skaraborg föreslår därför:

• Bredda rut-avdraget till nya tjänster.

• Tredubbla taket i rut-avdraget.

• Höjd avdragsrätt för äldre över 80 år från 50 till 60 procent.

• Ett bredare hemavdrag för äldre.

• Förenkla regelverket.

Vi vill fortsätta utveckla och stärka Skaraborg, som är fantastiskt att leva, verka och bo i. Därför kommer vi fortsätta presentera konkreta förslag för framtidens Skaraborg.

Cecilia Widegren (M)

Ulrika Carlsson (C)

Björn Rubenson (KD)

Alliansriksdagsledamöter Skaraborg

Pär Johnson (L)

Länsförbundsordförande Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.