11 sep 2017 08:06

11 sep 2017 08:06

Varför fäktar ni mot era skolnedläggningar?

Ekologiska jordbruk:

Slutreplik till Tina Ehn (MP), Linda Jansson (M), Lars Gezelius (M), Leif Walterum (C), Alda Danial (L) och Lena Cervin (KD).

I en insändare från ovannämnda politiker i SLA 5/9 frågar de mig hur jag kan koppla ihop regeringens jordbrukspolitik med att Västra Götalandsregionen valt att avveckla ett antal naturbruksskolor.

När den moderatledda majoriteten i Västra Götalandsregionen tillträdde efter valet 2014 hade regionen sex naturbruksskolor. I dag, efter snart tre år med denna majoritet, har regionen förlorat hälften av naturbruksskolorna. Tre av sex skolor har stängt.

Vi socialdemokrater och många med oss är upprörda och frustrerade att dessa skolor har stängt.

Oberoende vad vi räknar på och hur får dessa skolnedläggningar negativa konsekvenser för Västra Götaland. Det handlar om mycket höga kostnader för omställning och nedläggning (bara notan för nedläggning landar på minst 62 miljoner kronor), förlust av kompetensförsörjning till gröna näringarna som jord- och skogsbruk och ett Västra Götaland som minskar i värde att vara en pådrivande faktor i att öka andelen ekologisk odlad livsmedel. När vår S-ledda regering driver en politik för att utveckla landsbygden, jordbruket och de gröna näringarna väljer den moderatledda regionmajoriteten att backa och ta mindre ansvar.

De sex politiker som undertecknat repliken tycker också att jag ska sluta att kalla dem för ”moderatledd majoritet”. De skriver: ”Vi fem partier styr tillsammans.” Det är tämligen irrelevant vad jag kallar regionledningen, för hur än majoriteten i Västra Götalandsregionen fäktar blir det uppenbart att den inte drar en lans för Västra Götalands landsbygd eller de elever som vill utbilda sig inom området.

Alex Bergström (S)

regionråd

I en insändare från ovannämnda politiker i SLA 5/9 frågar de mig hur jag kan koppla ihop regeringens jordbrukspolitik med att Västra Götalandsregionen valt att avveckla ett antal naturbruksskolor.

När den moderatledda majoriteten i Västra Götalandsregionen tillträdde efter valet 2014 hade regionen sex naturbruksskolor. I dag, efter snart tre år med denna majoritet, har regionen förlorat hälften av naturbruksskolorna. Tre av sex skolor har stängt.

Vi socialdemokrater och många med oss är upprörda och frustrerade att dessa skolor har stängt.

Oberoende vad vi räknar på och hur får dessa skolnedläggningar negativa konsekvenser för Västra Götaland. Det handlar om mycket höga kostnader för omställning och nedläggning (bara notan för nedläggning landar på minst 62 miljoner kronor), förlust av kompetensförsörjning till gröna näringarna som jord- och skogsbruk och ett Västra Götaland som minskar i värde att vara en pådrivande faktor i att öka andelen ekologisk odlad livsmedel. När vår S-ledda regering driver en politik för att utveckla landsbygden, jordbruket och de gröna näringarna väljer den moderatledda regionmajoriteten att backa och ta mindre ansvar.

De sex politiker som undertecknat repliken tycker också att jag ska sluta att kalla dem för ”moderatledd majoritet”. De skriver: ”Vi fem partier styr tillsammans.” Det är tämligen irrelevant vad jag kallar regionledningen, för hur än majoriteten i Västra Götalandsregionen fäktar blir det uppenbart att den inte drar en lans för Västra Götalands landsbygd eller de elever som vill utbilda sig inom området.

Alex Bergström (S)

regionråd

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.