11 sep 2017 08:06

11 sep 2017 08:06

Vilka är de grupperna?

Kyrkovalet:

Några socialdemokrater skrev i en insändare i SLA 7/9 att de är för en öppen folkkyrka, där alla människors lika värde är viktigt. Det är bra och det är vi alla nomineringsgrupper i Skövde överens om.

Men däremot insinuerar de att några grupper bara vill vara kyrka för en religiös elit? Det låter märkligt. Vilka kan de grupperna vara? Det gäller åtminstone inte vår grupp Frimodig kyrka. Och vi tror inte det gäller någon av de andra grupperna heller.

Vi i Frimodig kyrka vill tvärtom bygga en kyrka där alla är välkomna, vare sig de är troende eller inte och vare sig de är medlemmar i kyrkan eller inte. En kyrka, som går ut bland människorna i samhället, ser behov som finns och i bön om Guds ledning upptäcker vilka behov som just vi kan möta. Det är till exempel därför vi är så ivriga att fortsätta satsningen ”På nya vägar” som söker nya vägar att nå ut med Guds evangelium i både ord och handling. Och här behövs allas vårt engagemang.

I församlingens ledningsorgan däremot behöver det sitta människor, som är engagerade, vet vad det handlar om och själva deltar i kyrkans liv och gemenskap.

Frimodig kyrka i Skövde

Men däremot insinuerar de att några grupper bara vill vara kyrka för en religiös elit? Det låter märkligt. Vilka kan de grupperna vara? Det gäller åtminstone inte vår grupp Frimodig kyrka. Och vi tror inte det gäller någon av de andra grupperna heller.

Vi i Frimodig kyrka vill tvärtom bygga en kyrka där alla är välkomna, vare sig de är troende eller inte och vare sig de är medlemmar i kyrkan eller inte. En kyrka, som går ut bland människorna i samhället, ser behov som finns och i bön om Guds ledning upptäcker vilka behov som just vi kan möta. Det är till exempel därför vi är så ivriga att fortsätta satsningen ”På nya vägar” som söker nya vägar att nå ut med Guds evangelium i både ord och handling. Och här behövs allas vårt engagemang.

I församlingens ledningsorgan däremot behöver det sitta människor, som är engagerade, vet vad det handlar om och själva deltar i kyrkans liv och gemenskap.

Frimodig kyrka i Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.