12 sep 2017 08:08

12 sep 2017 08:08

Fel fokus på svenskt försvar

Debatt:

Förre statsministern Fredrik Reinfeldt hade rätt då han kallade vår säkerhets- och försvarspolitik för ett ”särintresse”. Intresset odlades främst av en militär junta. Pengar till försvarsmakten! Några journalister på Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet var villig stödtrupp. En megafon med hörselproppar mot debatt skapades. Ledande politiker och allmänheten förhöll sig likgiltiga. Megafonen aktiverades vid Rysslands annektering av Krim och började förespråka anslutning till Nato.

Juntan har skrämt med Östersjöområdet som Öst alltid har behärskat, och den har vägrat att lyssna till stormakternas militärstrategiska intresse av vårt svenska markterritorium. Nu när båda stormakterna är positionerade i Östersjöområdet, är detta en av stormakternas tidiga krigsskådeplatser i det ”osannolika kriget”. Svenska stridskrafter ska inte och kan inte delta där. Sverige måste bevaka sin viktiga Östersjökust!

Carl Bildt fick lära sig på 1980-talet, då Öst var militärstrategiskt positionerat väster om Sverige, att Östs tidiga och angelägna krigsskådeplats låg på Atlanten. Mellanliggande områden med Sveriges markterritorium var Östs försvarszon. Denna kunde behärskas på olika sätt. Då som nu ska Sveriges försvarsintresse därför inte ägnas Östersjöområdet utan vårt markterritorium.

Bildt fick också lära sig att Östs och Västs tidiga konfliktområde låg väster om Skandinavien, till exempel i linjen Grönland–Island–Skottland. Han fick veta och godtog att Sverige utgjorde ett gott skydd för alla kringliggande parter. Drogs Sverige in i krig, låg stormakternas konfliktområde i västra Sverige.

Sverige har ett utomordentligt viktigt militärstrategiskt utgångsläge för att verka mot krig. Två samtalsgrupper, varav en politisk (M) som jag för någon månad sedan deltog i, insåg omedelbart att Östersjöområdet var ointressant ur svensk försvarssynpunkt.

De insåg vad som idag gör krig osannolikt, nämligen USA:s överlägsenhet i luftrummet parat med kärnvapen. För den osäkra framtiden är inteckningen i USA:s säkerhetslina, i luftrummet, minst sagt osäker. Styrkeförhållanden som vilar på makt i luftrummet kan snabbt förändras. Försvarsministern och ÖB måste tänka om! USA:s dominans i luftrummet har främst att göra med USA:s egna intressen. Att USA och Västalliansen skulle verka för Sveriges säkerhet i rätt tid, på rätt plats och med rätta medel vilar på en naiv grund.

Ett trovärdigt försvarat markterritorium som byggs inifrån och utåt kan ge medborgarna tillförsikt och tro på fred, frihet och säkerhet till ovärderlig nytta för vårt nationella oberoende.

Per Blomquist

ledamot i Krigsvetenskapsakademien

Förre statsministern Fredrik Reinfeldt hade rätt då han kallade vår säkerhets- och försvarspolitik för ett ”särintresse”. Intresset odlades främst av en militär junta. Pengar till försvarsmakten! Några journalister på Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet var villig stödtrupp. En megafon med hörselproppar mot debatt skapades. Ledande politiker och allmänheten förhöll sig likgiltiga. Megafonen aktiverades vid Rysslands annektering av Krim och började förespråka anslutning till Nato.

Juntan har skrämt med Östersjöområdet som Öst alltid har behärskat, och den har vägrat att lyssna till stormakternas militärstrategiska intresse av vårt svenska markterritorium. Nu när båda stormakterna är positionerade i Östersjöområdet, är detta en av stormakternas tidiga krigsskådeplatser i det ”osannolika kriget”. Svenska stridskrafter ska inte och kan inte delta där. Sverige måste bevaka sin viktiga Östersjökust!

Carl Bildt fick lära sig på 1980-talet, då Öst var militärstrategiskt positionerat väster om Sverige, att Östs tidiga och angelägna krigsskådeplats låg på Atlanten. Mellanliggande områden med Sveriges markterritorium var Östs försvarszon. Denna kunde behärskas på olika sätt. Då som nu ska Sveriges försvarsintresse därför inte ägnas Östersjöområdet utan vårt markterritorium.

Bildt fick också lära sig att Östs och Västs tidiga konfliktområde låg väster om Skandinavien, till exempel i linjen Grönland–Island–Skottland. Han fick veta och godtog att Sverige utgjorde ett gott skydd för alla kringliggande parter. Drogs Sverige in i krig, låg stormakternas konfliktområde i västra Sverige.

Sverige har ett utomordentligt viktigt militärstrategiskt utgångsläge för att verka mot krig. Två samtalsgrupper, varav en politisk (M) som jag för någon månad sedan deltog i, insåg omedelbart att Östersjöområdet var ointressant ur svensk försvarssynpunkt.

De insåg vad som idag gör krig osannolikt, nämligen USA:s överlägsenhet i luftrummet parat med kärnvapen. För den osäkra framtiden är inteckningen i USA:s säkerhetslina, i luftrummet, minst sagt osäker. Styrkeförhållanden som vilar på makt i luftrummet kan snabbt förändras. Försvarsministern och ÖB måste tänka om! USA:s dominans i luftrummet har främst att göra med USA:s egna intressen. Att USA och Västalliansen skulle verka för Sveriges säkerhet i rätt tid, på rätt plats och med rätta medel vilar på en naiv grund.

Ett trovärdigt försvarat markterritorium som byggs inifrån och utåt kan ge medborgarna tillförsikt och tro på fred, frihet och säkerhet till ovärderlig nytta för vårt nationella oberoende.

Per Blomquist

ledamot i Krigsvetenskapsakademien

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.