13 sep 2017 08:15

13 sep 2017 08:15

Gäller inte lika för alla i Skövde?

Kommunalt VA:

I SLA 9 september berättar alliansen i Skövde att de skall satsa mer på Skövdes ytterområden. Det tycker jag är bra.

I samma tidning läser jag att Skövde kommun skall dra fram kommunalt vatten och avlopp till Truvet som ligger i höjd med Locktorp. Det är ju bra för de fastighetsägarna.

Vi som bor i Säter som ligger i höjd med Stöpen, har själva fått driva frågan för att få kommunalt vatten och avlopp till våra fastigheter. Vi får också bekosta det. Vi fick bilda en ideell förening som organiserat och upphandlat entreprenad för genomförandet.

Finns det inte något som kallas för likställighetsprincipen i Skövde kommun?

Anna-Britta Andersson

Säterbo

I SLA 9 september berättar alliansen i Skövde att de skall satsa mer på Skövdes ytterområden. Det tycker jag är bra.

I samma tidning läser jag att Skövde kommun skall dra fram kommunalt vatten och avlopp till Truvet som ligger i höjd med Locktorp. Det är ju bra för de fastighetsägarna.

Vi som bor i Säter som ligger i höjd med Stöpen, har själva fått driva frågan för att få kommunalt vatten och avlopp till våra fastigheter. Vi får också bekosta det. Vi fick bilda en ideell förening som organiserat och upphandlat entreprenad för genomförandet.

Finns det inte något som kallas för likställighetsprincipen i Skövde kommun?

Anna-Britta Andersson

Säterbo

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.