13 sep 2017 08:16

13 sep 2017 08:16

Kyrkan ska vara en generös mötesplats

Kyrkovalet:

Inom POSK har vi den fasta övertygelsen att församlingen och kyrkan skall drivas inifrån, av människor som hämtar sin kraft och sitt engagemang i gudstjänst, bön och undervisning.

En viktig del av kyrkans arbete är det barn- och ungdomsarbete som sker i våra kyrkor. Det vill vi stödja och utveckla, liksom musiklivet i församlingen, för både stora som små. Vi ser sång som en del av gudstjänst och andakt och vill uppmuntra de förmågor och uttryck som finns inom kyrkan.

Vi vill värna om kyrkan som en naturlig och generös mötesplats för alla. I detta anser vi att insatser från lekmän och frivilliga är en resurs som skall uppmuntras och utvecklas.

En generös attityd ska prägla mötet mellan grupper och individer med skilda trosuppfattningar eftersom det skapar en levande och dynamisk kyrka.

Inför kyrkovalet 17 september har vi tagit fram ett handlingsprogram. Du hittar det på www.posk.se/skovde/. Där kan du även läsa mer om våra kandidater till de olika nivåerna.

Din röst är viktig! Kryssa gärna de kandidater du särskilt vill lyfta fram – högst tre kryss.

Karin Floryd

POSK – Partopolitiskt obundna i Svenska Kyrkan

En viktig del av kyrkans arbete är det barn- och ungdomsarbete som sker i våra kyrkor. Det vill vi stödja och utveckla, liksom musiklivet i församlingen, för både stora som små. Vi ser sång som en del av gudstjänst och andakt och vill uppmuntra de förmågor och uttryck som finns inom kyrkan.

Vi vill värna om kyrkan som en naturlig och generös mötesplats för alla. I detta anser vi att insatser från lekmän och frivilliga är en resurs som skall uppmuntras och utvecklas.

En generös attityd ska prägla mötet mellan grupper och individer med skilda trosuppfattningar eftersom det skapar en levande och dynamisk kyrka.

Inför kyrkovalet 17 september har vi tagit fram ett handlingsprogram. Du hittar det på www.posk.se/skovde/. Där kan du även läsa mer om våra kandidater till de olika nivåerna.

Din röst är viktig! Kryssa gärna de kandidater du särskilt vill lyfta fram – högst tre kryss.

Karin Floryd

POSK – Partopolitiskt obundna i Svenska Kyrkan

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.