13 sep 2017 06:00

13 sep 2017 06:00

Vi elever har fått nog

Gymnasieskolan

I fredags fick vi tredjeårselever på Västerhöjd och på andra gymnasium i Skövde uppgifter om att motordriven kortege kommer att tas bort på studenten. Andra beslutet som vi på Västerhöjd fått ta smällen för på kort tid. Även den relativt nya traditionen med ett Inlopp på Västerhöjd första skoldagen för läsåret togs bort i år. Båda dessa beslut har tagits utan att rådgivning eller diskussion med elever har skett.

Tidigare år så har tredjeårselever med hjälp av första- och andraårselever tävlat ihop som ett lag för att vinna Inloppet. Vinsten har varit att man fått springa ut först på nästkommande student. När man i år valde att ta bort elevkårens inflytande och därmed Inloppet, så gick fokus från teamwork till nollning av ettorna. När rektorer på skolan väljer att ta bort det som sammanför elever med varandra så får man frustration som reaktion och ett oorganiserat kaos. Man kan inte förbjuda traditioner där eleverna får en inspirerande skolstart med att sätta anlitade säkerhetsvakter vid låsta dörrar. Något som inte framkommit i de artiklar som rapporterat om händelsen.

På Skolverkets hemsida står det följande: ”Verksamheterna ska främja barns och elevers möjligheter att aktivt utöva sina rättigheter genom till exempel delaktighet och reellt inflytande i förskola och skola. Detta är en del i att lära genom demokrati och mänskliga rättigheter.”

Hur ska vi elever kunna påverka om vi inte ens vet att det håller på att ske en förändring? Vi elever har inte fått något officiellt uttalande av rektorer när en stor förändring har skett. Vi har istället fått förlita oss på rykten och letat fram information via lärare, elevkåren och studentkommittén. Vi ska inte behöva gå till rektorerna och dra ut information som påverkar oss i sådan här stor grad. I studentflaksbeslutet så borde vi avgångselever fått informationen ansikte mot ansikte, innan beslutet togs. En kommunikation med oss kan hjälpa till att hitta en bättre lösning för alla. På en arbetsplats så är det otroligt viktigt att allas synpunkter och förslag framkommer vid ett stort beslut. Ett enväldigt beslut finns inte på kartan. Att ta studenten är en stor händelse i livet. Ska inte vi få vara med och påverka den? Att vi inte fått någon information i förhand får oss att ifrågasätta demokratin och kommunikationen mellan oss elever och rektorerna.

Vi elever har fått nog. Vi vill veta vad som sker och vad som förändras på skolan. Vi vill vara med i den demokratiska processen. Förtroendet för rektorerna har aldrig varit lägre än nu.

David Rosman

tekniktrea på Västerhöjd

I fredags fick vi tredjeårselever på Västerhöjd och på andra gymnasium i Skövde uppgifter om att motordriven kortege kommer att tas bort på studenten. Andra beslutet som vi på Västerhöjd fått ta smällen för på kort tid. Även den relativt nya traditionen med ett Inlopp på Västerhöjd första skoldagen för läsåret togs bort i år. Båda dessa beslut har tagits utan att rådgivning eller diskussion med elever har skett.

Tidigare år så har tredjeårselever med hjälp av första- och andraårselever tävlat ihop som ett lag för att vinna Inloppet. Vinsten har varit att man fått springa ut först på nästkommande student. När man i år valde att ta bort elevkårens inflytande och därmed Inloppet, så gick fokus från teamwork till nollning av ettorna. När rektorer på skolan väljer att ta bort det som sammanför elever med varandra så får man frustration som reaktion och ett oorganiserat kaos. Man kan inte förbjuda traditioner där eleverna får en inspirerande skolstart med att sätta anlitade säkerhetsvakter vid låsta dörrar. Något som inte framkommit i de artiklar som rapporterat om händelsen.

På Skolverkets hemsida står det följande: ”Verksamheterna ska främja barns och elevers möjligheter att aktivt utöva sina rättigheter genom till exempel delaktighet och reellt inflytande i förskola och skola. Detta är en del i att lära genom demokrati och mänskliga rättigheter.”

Hur ska vi elever kunna påverka om vi inte ens vet att det håller på att ske en förändring? Vi elever har inte fått något officiellt uttalande av rektorer när en stor förändring har skett. Vi har istället fått förlita oss på rykten och letat fram information via lärare, elevkåren och studentkommittén. Vi ska inte behöva gå till rektorerna och dra ut information som påverkar oss i sådan här stor grad. I studentflaksbeslutet så borde vi avgångselever fått informationen ansikte mot ansikte, innan beslutet togs. En kommunikation med oss kan hjälpa till att hitta en bättre lösning för alla. På en arbetsplats så är det otroligt viktigt att allas synpunkter och förslag framkommer vid ett stort beslut. Ett enväldigt beslut finns inte på kartan. Att ta studenten är en stor händelse i livet. Ska inte vi få vara med och påverka den? Att vi inte fått någon information i förhand får oss att ifrågasätta demokratin och kommunikationen mellan oss elever och rektorerna.

Vi elever har fått nog. Vi vill veta vad som sker och vad som förändras på skolan. Vi vill vara med i den demokratiska processen. Förtroendet för rektorerna har aldrig varit lägre än nu.

David Rosman

tekniktrea på Västerhöjd

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.