14 sep 2017 08:08

14 sep 2017 08:08

Förlossningsvården i Skaraborg ska vara trygg

Debatt:

Sommaren har varit tuff men inte krisartad för förlossningsvården i Skaraborg – till skillnad från andra delar av landet. Vissa dagar har det varit hög belastning och ansträngt för personalen. Med tidig god planering, extra ersättning till barnmorskor och undersköterskor som tar extrapass, flyttar sin semester och förstärkning med städning dygnet runt, har den medicinska säkerheten kunnat hållas hög. Personalen har tagit ett stort ansvar för att vården av den blivande familjen och barnet har flutit på så bra.

De som väntat barn före vecka 33 och svårt sjuka barn har flyttats till neonatalvården i Göteborg. Sjukhuset i Skövde har under sommaren kunnat stötta de andra sjukhusen i regionen. Ett fåtal blivande familjer har behövt hänvisas till annat sjukhus p.g.a. platsbrist.

Den nyblivna familjen kan också välja om de vill ha sin BB-vård i hemmet eller på sjukhuset. Ett nybyggt barn- och kvinnohus i Skövde främjar också samarbetet mellan olika kompetenser som leder till en högre kvalitet i vården.

Samtidigt måste situationen inom förlossningsvården i storstäderna tas på allvar. Dålig lön och en ansträngande arbetsmiljö bidrar till bristen på barnmorskor. Flera väljer att lämna vården alternativt att arbeta i annan verksamhet. Även Skaraborgs sjukhus har barnmorskor som har lämnat vården.

Det behövs ett arbete både på lång och kort sikt för att göra vården mer attraktiv. Ökad bemanning av barnmorskor, fler utbildningsplatser, förstärkning till förlossningskliniker som tar emot studenter, ett aktivt arbete med att omsätta ny forskning snabbare och inte minst en god arbetsmiljö.

Då kan vi också förbättra och utveckla stödet till familjen under graviditet, förlossning och BB-tiden. Men också utveckla vårdprogrammen för att minska och bättre ta omhand av förlossningsskador, upptäcka komplikationer och möta individuella önskemål.

Arbetsmiljön med ett gott ledarskap har stor betydelse, kompetensutveckling och ett reellt inflytande är viktiga synpunkter som kommer fram i personalenkäter. Även anställningsformer, arbetstider och tjänstgöring efter pension är förbättringsområden.

Den grönblå majoriteten i regionen har i sin budget satsat stort och fördelat medel till en fördubbling av ob-tillägget natt med början i september. Målet är att all ob-ersättning ska dubblas till 2019.

Kristdemokraterna satsar i sin nationella skuggbudget 2,5 miljarder kronor till förlossningsvården de närmaste tre åren – 750 miljoner kronor mer än regeringen. Pengarna ska bland annat gå till höjda löner och förbättrad arbetssituation för barnmorskor och undersköterskor.

Ett starkt fokus på förlossningsvården är viktigt för att blivande föräldrar i Skaraborg ska känna sig trygga.

Eva-Lott Gram (KD)

förlossningsbarnmorska

ledamot i regionfullmäktige

Sommaren har varit tuff men inte krisartad för förlossningsvården i Skaraborg – till skillnad från andra delar av landet. Vissa dagar har det varit hög belastning och ansträngt för personalen. Med tidig god planering, extra ersättning till barnmorskor och undersköterskor som tar extrapass, flyttar sin semester och förstärkning med städning dygnet runt, har den medicinska säkerheten kunnat hållas hög. Personalen har tagit ett stort ansvar för att vården av den blivande familjen och barnet har flutit på så bra.

De som väntat barn före vecka 33 och svårt sjuka barn har flyttats till neonatalvården i Göteborg. Sjukhuset i Skövde har under sommaren kunnat stötta de andra sjukhusen i regionen. Ett fåtal blivande familjer har behövt hänvisas till annat sjukhus p.g.a. platsbrist.

Den nyblivna familjen kan också välja om de vill ha sin BB-vård i hemmet eller på sjukhuset. Ett nybyggt barn- och kvinnohus i Skövde främjar också samarbetet mellan olika kompetenser som leder till en högre kvalitet i vården.

Samtidigt måste situationen inom förlossningsvården i storstäderna tas på allvar. Dålig lön och en ansträngande arbetsmiljö bidrar till bristen på barnmorskor. Flera väljer att lämna vården alternativt att arbeta i annan verksamhet. Även Skaraborgs sjukhus har barnmorskor som har lämnat vården.

Det behövs ett arbete både på lång och kort sikt för att göra vården mer attraktiv. Ökad bemanning av barnmorskor, fler utbildningsplatser, förstärkning till förlossningskliniker som tar emot studenter, ett aktivt arbete med att omsätta ny forskning snabbare och inte minst en god arbetsmiljö.

Då kan vi också förbättra och utveckla stödet till familjen under graviditet, förlossning och BB-tiden. Men också utveckla vårdprogrammen för att minska och bättre ta omhand av förlossningsskador, upptäcka komplikationer och möta individuella önskemål.

Arbetsmiljön med ett gott ledarskap har stor betydelse, kompetensutveckling och ett reellt inflytande är viktiga synpunkter som kommer fram i personalenkäter. Även anställningsformer, arbetstider och tjänstgöring efter pension är förbättringsområden.

Den grönblå majoriteten i regionen har i sin budget satsat stort och fördelat medel till en fördubbling av ob-tillägget natt med början i september. Målet är att all ob-ersättning ska dubblas till 2019.

Kristdemokraterna satsar i sin nationella skuggbudget 2,5 miljarder kronor till förlossningsvården de närmaste tre åren – 750 miljoner kronor mer än regeringen. Pengarna ska bland annat gå till höjda löner och förbättrad arbetssituation för barnmorskor och undersköterskor.

Ett starkt fokus på förlossningsvården är viktigt för att blivande föräldrar i Skaraborg ska känna sig trygga.

Eva-Lott Gram (KD)

förlossningsbarnmorska

ledamot i regionfullmäktige

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.