05 okt 2017 06:00

05 okt 2017 06:00

Stort grattis till högskolan!

DEBATT: Högskolan i Skövde

Stort grattis till Högskolan i Skövde (HIS), dess personal och studenter som nu firar högskolans 40-årsjubileum!

Det är glädjande att se att denna institution finns kvar och har expanderat över tid. Att den nu finns i fina moderna och ändamålsenliga lokaler och med det centrala läget i kommunen är inte heller att förglömma. Den är en prydnad för Skövde och att betrakta området i kvällsbelysning från Stockholmståget väcker lätt stolta känslor.

Jag har studerat under 14 terminer på halvfart på kvällstid på Högskolan i Skövde och den ligger mig varmt om hjärtat. De första åren av min studietid var skolan inrymd i Gamla skolan och vi fick vara med om flytten till Trängenområdet, vilket var en milstolpe i skolans historia. Att kunna studera i närområdet är en ovärderlig tillgång och högskolan har betytt mycket för många människor i regionen, men också för dem som kommit längre ifrån. Att studera vid sidan om ett arbete som jag hade möjlighet att göra, har också många fördelar. Människor från olika orter, med olika bakgrund och från olika branscher sammanstrålade. Vi prövade omedelbart teorierna i praktiken, ifrågasatte och hade ofta fantastiskt intressanta diskussioner. Jag fick flera goda vänner och har så fortfarande. Men den spännande kunskapsresan hade ett slut i och med min examen, dock blev det en fortsättning.

Jag sökte och kom in på doktorandutbildningen på Handelshögskolan i Göteborg och en ny resa på kunskapens väg påbörjades. Studierna på HIS hade sannolikt också bidragit till min riskbenägenhet, då jag sa upp mig från en fast anställning och kastade mig ut i det okända. Skulle min examen vara en simdyna eller ett sänke? Kunskapsresan nummer två som gick över höga höjder, men också genom djupa dalar ledde så småningom fram till en avhandling, disputation och Filosofie doktorsexamen.

Utan möjligheten att först studera på hemmaplan hade ingen av dessa berikande kunskapsresor gått att genomföra. Jag har också varit anställd på Högskolan. Det finns en mycket intellektuellt stimulerande miljö där som inte verkar vara så allmänt känd, men helt klart har högskolan under dessa 40 år bidragit till att utveckla både människor och regionen till gagn bl.a. för vår konkurrenskraft. Trots en alltmer digitaliserad värld kan värdet av personliga möten inte underskattas.

Tack Högskolan som bidragit till min lust till livslångt lärande och avlärande och lycka till i fortsättningen!

Berit Björnsson

 

Det är glädjande att se att denna institution finns kvar och har expanderat över tid. Att den nu finns i fina moderna och ändamålsenliga lokaler och med det centrala läget i kommunen är inte heller att förglömma. Den är en prydnad för Skövde och att betrakta området i kvällsbelysning från Stockholmståget väcker lätt stolta känslor.

Jag har studerat under 14 terminer på halvfart på kvällstid på Högskolan i Skövde och den ligger mig varmt om hjärtat. De första åren av min studietid var skolan inrymd i Gamla skolan och vi fick vara med om flytten till Trängenområdet, vilket var en milstolpe i skolans historia. Att kunna studera i närområdet är en ovärderlig tillgång och högskolan har betytt mycket för många människor i regionen, men också för dem som kommit längre ifrån. Att studera vid sidan om ett arbete som jag hade möjlighet att göra, har också många fördelar. Människor från olika orter, med olika bakgrund och från olika branscher sammanstrålade. Vi prövade omedelbart teorierna i praktiken, ifrågasatte och hade ofta fantastiskt intressanta diskussioner. Jag fick flera goda vänner och har så fortfarande. Men den spännande kunskapsresan hade ett slut i och med min examen, dock blev det en fortsättning.

Jag sökte och kom in på doktorandutbildningen på Handelshögskolan i Göteborg och en ny resa på kunskapens väg påbörjades. Studierna på HIS hade sannolikt också bidragit till min riskbenägenhet, då jag sa upp mig från en fast anställning och kastade mig ut i det okända. Skulle min examen vara en simdyna eller ett sänke? Kunskapsresan nummer två som gick över höga höjder, men också genom djupa dalar ledde så småningom fram till en avhandling, disputation och Filosofie doktorsexamen.

Utan möjligheten att först studera på hemmaplan hade ingen av dessa berikande kunskapsresor gått att genomföra. Jag har också varit anställd på Högskolan. Det finns en mycket intellektuellt stimulerande miljö där som inte verkar vara så allmänt känd, men helt klart har högskolan under dessa 40 år bidragit till att utveckla både människor och regionen till gagn bl.a. för vår konkurrenskraft. Trots en alltmer digitaliserad värld kan värdet av personliga möten inte underskattas.

Tack Högskolan som bidragit till min lust till livslångt lärande och avlärande och lycka till i fortsättningen!

Berit Björnsson

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.