12 okt 2017 08:11

12 okt 2017 08:11

Därför justeras hastigheterna

40 kilometer i Skövde:

Replik till insändare med rubriken ”Idiotiskt att sänka hastigheten” i SLA 10/10.

Hastigheten i Skövde, precis som på många andra håll i landet, anpassas nu till det nya hastighetssystemet som har funnits sedan 2008. Trafiksäkerheten ökar vid lägre hastighet eftersom bromssträckan blir kortare och följderna vid en eventuell bilolycka blir därför mindre allvarliga. Att sänka farten från 50 till 40 kilometer i timmen minskar stoppsträckan med sju meter, vilket är väldigt långt i stadsmiljö. Med en sänkt hastighet följer också minskat buller och en bättre stadsmiljö, något som möjliggör för ökad bostadsbebyggelse längs med vissa sträckor.

Lägre hastighet skapar inte längre köer i trafiken, utan där spelar andra faktorer in. Därför planerar vi, i samband med hastighetsöversynen, även för en hel rad investeringar som ska öka kapaciteten i Skövdes vägnät och därmed minska köerna. Läs mer på www.skovde.se/hallbartrafik. Information om hastighetsjusteringen har gått ut via press, sociala medier och Skövde kommuns webbplats.

Anna Möller

gatu- och naturchef på Skövde kommun

Hastigheten i Skövde, precis som på många andra håll i landet, anpassas nu till det nya hastighetssystemet som har funnits sedan 2008. Trafiksäkerheten ökar vid lägre hastighet eftersom bromssträckan blir kortare och följderna vid en eventuell bilolycka blir därför mindre allvarliga. Att sänka farten från 50 till 40 kilometer i timmen minskar stoppsträckan med sju meter, vilket är väldigt långt i stadsmiljö. Med en sänkt hastighet följer också minskat buller och en bättre stadsmiljö, något som möjliggör för ökad bostadsbebyggelse längs med vissa sträckor.

Lägre hastighet skapar inte längre köer i trafiken, utan där spelar andra faktorer in. Därför planerar vi, i samband med hastighetsöversynen, även för en hel rad investeringar som ska öka kapaciteten i Skövdes vägnät och därmed minska köerna. Läs mer på www.skovde.se/hallbartrafik. Information om hastighetsjusteringen har gått ut via press, sociala medier och Skövde kommuns webbplats.

Anna Möller

gatu- och naturchef på Skövde kommun

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.