12 okt 2017 06:00

12 okt 2017 06:00

Skövdes skolvision mest tomma ord

DEBATT: Lärarförbundets rankning

Skövde kommun har i Vision Skövde 2025 beslutat att kommunens skolor ska utvecklas mot nationell toppklass.

I Lärarförbundets rankning för 2017 rankades kommunen på plats 156 av 290 möjliga, således inte ens på den övre halvan. Resultat kan förvisso variera från år till år, men för vissa av delposterna i rankningen finns en för Skövde mycket besvärande trend.

I delrankningen meritvärde (genomsnittsbetyg) för åk 9 ligger Skövde på plats 142, vilket är den sämsta platsen under de senaste fem åren. Än mer bekymmersamt är att om man tar hänsyn till faktorer som påverkar skolresultat som andelen nyinvandrade elever, fördelningen mellan pojkar och flickor samt föräldrarnas utbildningsnivå, hamnar Skövde på plats 238. Trots att eleverna i Skövde just nu har förutsättningar att få ett högt meritvärde når vi alltså bara en icke smickrande medelmåttig placering.

En delpost i rankningen gäller hur mycket resurser som läggs på undervisning. Skövde hamnar där på plats 285 av 290. Skövde tillhör alltså de kommuner som lägger absolut minst pengar på utbildning. Pontus Düring, t.f. sektorschef för barn och utbildning, har i lördagens SLA funderat över om det kan vara så att kommunen är effektiv och utbildar elever till en lägre kostnad. Stämmer då detta?

Den största kostnaden för att utbilda elever utgörs av personalkostnader. Denna post är så mycket större än någon annan kostnadspost, att effektivitet i detta hänseende med nödvändighet innebär att man sliter hårdare på personalen. Det är då kanske inte så förvånande att Skövde hamnar på plats 277 av 290 i kategorin friska lärare. Det är också värt att fundera över vad en sådan „effektivitet” innebär för alla elevers möjlighet att få ut sin fulla potential.

I nuläget ter sig Skövde kommuns vision om en skola i nationell toppklass mest som tomma ord. I Skövde finns elever och lärare som har förutsättningar att lyckas, men kommunen måste göra sitt och satsa de pengar som krävs. Allt annat är ett svek mot hårt arbetande lärare och elever!

Herman Johnson, rektor på Montessori

Ann-Christin Andersson, styrelseordförande på Montessori

 

 

 

I Lärarförbundets rankning för 2017 rankades kommunen på plats 156 av 290 möjliga, således inte ens på den övre halvan. Resultat kan förvisso variera från år till år, men för vissa av delposterna i rankningen finns en för Skövde mycket besvärande trend.

I delrankningen meritvärde (genomsnittsbetyg) för åk 9 ligger Skövde på plats 142, vilket är den sämsta platsen under de senaste fem åren. Än mer bekymmersamt är att om man tar hänsyn till faktorer som påverkar skolresultat som andelen nyinvandrade elever, fördelningen mellan pojkar och flickor samt föräldrarnas utbildningsnivå, hamnar Skövde på plats 238. Trots att eleverna i Skövde just nu har förutsättningar att få ett högt meritvärde når vi alltså bara en icke smickrande medelmåttig placering.

En delpost i rankningen gäller hur mycket resurser som läggs på undervisning. Skövde hamnar där på plats 285 av 290. Skövde tillhör alltså de kommuner som lägger absolut minst pengar på utbildning. Pontus Düring, t.f. sektorschef för barn och utbildning, har i lördagens SLA funderat över om det kan vara så att kommunen är effektiv och utbildar elever till en lägre kostnad. Stämmer då detta?

Den största kostnaden för att utbilda elever utgörs av personalkostnader. Denna post är så mycket större än någon annan kostnadspost, att effektivitet i detta hänseende med nödvändighet innebär att man sliter hårdare på personalen. Det är då kanske inte så förvånande att Skövde hamnar på plats 277 av 290 i kategorin friska lärare. Det är också värt att fundera över vad en sådan „effektivitet” innebär för alla elevers möjlighet att få ut sin fulla potential.

I nuläget ter sig Skövde kommuns vision om en skola i nationell toppklass mest som tomma ord. I Skövde finns elever och lärare som har förutsättningar att lyckas, men kommunen måste göra sitt och satsa de pengar som krävs. Allt annat är ett svek mot hårt arbetande lärare och elever!

Herman Johnson, rektor på Montessori

Ann-Christin Andersson, styrelseordförande på Montessori

 

 

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.