13 okt 2017 13:42

13 okt 2017 13:42

Vi samarbetar gärna för ett bättre företagsklimat

Debattreplik:

Ingi Jonasson, Bjarne Pettersson och Bengt Ohlsson, alla företrädare för det lokala och västsvenska näringslivet, sträcker i SLA 4/10 ut en hand för samarbete för att förbättra näringslivsklimatet.

Vi tar välkomnande emot den. Vi är långt ifrån nöjda med en medioker placering i företagsklimatrankningen. Vår ambition är att näringslivsklimatet i Skövde både ska vara och upplevas vara gott. Skövdes roll som drivande motor i Skaraborg är central. Att företag startar, etableras och utvecklas här är en förutsättning för jobb, välstånd och tillväxt i hela vår delregion.

Vi är väl medvetna om att de internationellt konkurrensutsatta företag som verkar i vår kommun har ett behov av att rekrytera välutbildade och duktiga människor. Alliansen strävar därför efter att på olika vis utveckla Skövdes attraktion som bostads- och arbetsort. Ett uttryck för detta är den offensiva utvecklingen av friluftsområdet på Billingen, som också syftar till att stärka den för jobben mycket betydelsefulla besöksnäringen. Vår satsning på ökad bostadsbyggnation ger nu resultat. I år färdigställs 400 bostäder och nästa år knappt 600. Aldrig förr har bostadstillväxten varit större i vår kommun.

Men tillgång till välutbildad arbetskraft avgörs inte bara av attraktiva boenden och ett rikt fritidsutbud. Vi måste också ytterligare förstärka och utveckla utbudet av högre utbildning i vårt område. Högskolans betydelse och värde för Skövdes positiva utveckling under de senaste decennierna kan inte nog understrykas. Vi måste sikta högre och komma längre. Högskolan måste därför successivt expandera, tillhandahålla fler utbildningar med samma höga kvalitet som idag till avsevärt fler studenter än idag. Vi vill, tillsammans med de övriga kommunerna i Skaraborg, ta sikte på en fördubbling av Högskolan.

Sist, men långt ifrån minst, måste givetvis företagarna i kommunen uppleva en positiv attityd och ett professionellt bemötande från medarbetare och politiker i kommunens egen organisation. Vi menar att ett viktigt och tydligt delmål är att utveckla processerna och pressa tiderna för tillståndsgivning gentemot företag. Detta utifrån insikten om att en snabb och säker handläggning är ett uttryck för en god förståelse för och en positiv attityd till företagsamheten.

Vi är inte nöjda. Vi slår oss inte till ro. Vi tänker fortsätta att arbeta hårt för att stärka Skövdes position. Vi ser fram emot att, hand i hand med Skövdes näringsliv, förbättra företagsklimatet till att bli ett av de bättre i Sverige.

Allians för Skövde

Katarina Jonsson (M)

Leif Walterum (C)

Ulla-Britt Hagström (L)

Conny Brännberg (KD)

Ingi Jonasson, Bjarne Pettersson och Bengt Ohlsson, alla företrädare för det lokala och västsvenska näringslivet, sträcker i SLA 4/10 ut en hand för samarbete för att förbättra näringslivsklimatet.

Vi tar välkomnande emot den. Vi är långt ifrån nöjda med en medioker placering i företagsklimatrankningen. Vår ambition är att näringslivsklimatet i Skövde både ska vara och upplevas vara gott. Skövdes roll som drivande motor i Skaraborg är central. Att företag startar, etableras och utvecklas här är en förutsättning för jobb, välstånd och tillväxt i hela vår delregion.

Vi är väl medvetna om att de internationellt konkurrensutsatta företag som verkar i vår kommun har ett behov av att rekrytera välutbildade och duktiga människor. Alliansen strävar därför efter att på olika vis utveckla Skövdes attraktion som bostads- och arbetsort. Ett uttryck för detta är den offensiva utvecklingen av friluftsområdet på Billingen, som också syftar till att stärka den för jobben mycket betydelsefulla besöksnäringen. Vår satsning på ökad bostadsbyggnation ger nu resultat. I år färdigställs 400 bostäder och nästa år knappt 600. Aldrig förr har bostadstillväxten varit större i vår kommun.

Men tillgång till välutbildad arbetskraft avgörs inte bara av attraktiva boenden och ett rikt fritidsutbud. Vi måste också ytterligare förstärka och utveckla utbudet av högre utbildning i vårt område. Högskolans betydelse och värde för Skövdes positiva utveckling under de senaste decennierna kan inte nog understrykas. Vi måste sikta högre och komma längre. Högskolan måste därför successivt expandera, tillhandahålla fler utbildningar med samma höga kvalitet som idag till avsevärt fler studenter än idag. Vi vill, tillsammans med de övriga kommunerna i Skaraborg, ta sikte på en fördubbling av Högskolan.

Sist, men långt ifrån minst, måste givetvis företagarna i kommunen uppleva en positiv attityd och ett professionellt bemötande från medarbetare och politiker i kommunens egen organisation. Vi menar att ett viktigt och tydligt delmål är att utveckla processerna och pressa tiderna för tillståndsgivning gentemot företag. Detta utifrån insikten om att en snabb och säker handläggning är ett uttryck för en god förståelse för och en positiv attityd till företagsamheten.

Vi är inte nöjda. Vi slår oss inte till ro. Vi tänker fortsätta att arbeta hårt för att stärka Skövdes position. Vi ser fram emot att, hand i hand med Skövdes näringsliv, förbättra företagsklimatet till att bli ett av de bättre i Sverige.

Allians för Skövde

Katarina Jonsson (M)

Leif Walterum (C)

Ulla-Britt Hagström (L)

Conny Brännberg (KD)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.